Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

  home massage workshop contact registreerformulier sitemap login  
  VlagNederland VlagFrankrijk  
tim

 

           
  Fotogalerij

Fotogalerij

Agenda

Programma

On-line cursus

 

  Naamloos document

Reiju

Reiju is een bekrachtiging van de Reiki-inwijding .
Dr. Mikao Usui gaf deze regelmatig aan studenten bij bijeenkomsten
om hen kracht te geven en in hun ontwikkeling te begeleiden.

Zoals met veel Japanse begrippen zul je de kanji,
de Japanse tekens, moeten begrijpen om te weten wat er staat en wat er bedoeld wordt.
De kanji voor Reiju bestaat uit twee tekens die samen weergeven wat de betekenis van deze term is.
Het eerste kanji is het bekende teken Rei dat we ook kennen in de samenstelling Reiki.
De betekenis hiervan luidt ongeveer: geest, ziel; geestelijke wereld.

De tweede kanji, Sazukeru of Ju , heeft de betekenissen:
mededelen; onderrichten; voorlichten; bevelen; vergunnen; toestaan; toegeven;
schenken; verlenen; beraadslagen; uitkomen op.
De combinatie van deze twee kanji duidt op een spirituele overdracht van kennis
en op een toestemming spirituele kennis te gebruiken.

TijdensUsui Do werd een Reiju gebruikt aan het eind van een fase waarin de leerling
bepaalde meditaties geleerd en beoefend had en hij klaar was voor de volgende fase.
Deze Reiju was dus een transformatie-ceremonie die de overgang van
de ene fase naar de andere markeerde.
Je kunt dit vergelijken met bijvoorbeeld judo, waar je, als je een bepaald niveau beheerst,
in een kort ceremonieel een nieuwe kleur band krijgt.
Wat later, toen Usui Reiki Ryoho ontstaan was uit Usui Teate , werd het de gewoonte
om bij elke formele ontmoeting tussen Shihan en leerlingen een Reiju te geven.
Momenteel zijn er vele Reiju vormen in gebruik bij de verschillende Reiki stromingen.
Ik ken er nu een tiental, variërend van enkele authentieke oude Usui Reiki Ryôhô Gakkai
varianten tot de hedendaagse Komyo Reiki Kai en Gendai Reiki Hô versies.
Al deze variëteiten dienen een verschillend doel.
Het is niet alleen de uiterlijke vorm die verschillend is,
maar ook de intentie waarmee de ceremonie uitgevoerd wordt
en de energie die er bij gebruikt wordt. De Reiju bestaat dus niet.

In ons centrum " Sangha-Reiki " wordt een Reiju
tijdens de nascholingsdagen en op aparte avonden gegeven.

Reiju wordt individueel gegeven, net zoals de inwijdingen.
Het is een mooi privé moment waarop je weer nieuwe energie kunt opdoen
en je je opnieuw geïnspireerd voelt door de Reiki-energie.

Tijdens het ritueel , dat ongeveer net zolang duurt als een inwijding,
kan de cursist dezelfde sensaties ondergaan als bij inwijdingen.
Dit kan per keer heel erg wisselen: soms is het warmte, tintelingen, energie,
vrijheid, inzicht, inspiratie of het zien van kleuren en beelden.
Of dit gebeurt is echter nooit te zeggen en het moet dan ook niet worden verwacht.

"Het mooiste overkomt je...het minste is bedacht".....

Het is belangrijk dat de Reiki student regelmatig Reiju ontvangt.
Dit zal de persoon enorm steunen in het omgaan met Reiki en
hem iedere keer weer stimuleren om door te gaan en om te oefenen.
Bovendien zal de Reiki-energie die uit de handen stromen weer krachtiger worden.
Dit kan iedere keer opnieuw gebeuren.
Er is geen limiet aan het aantal Reiju bekrachtigingen dat iemand mag ontvangen.
Dr.Usui stimuleerde zijn studenten om regelmatig Reiju te ontvangen.

Nota !!!!!!!!

Mikao Usui heeft inwijdingen gedaan middels Reiju.
Mr. Doi lid van de Gakkai in Japan heeft deze Reiju ook mogen ontvangen
zij het met de ogen gesloten .
Hij heeft op basis van zijn gewaarwordingen zelf een reiju ontwikkeld.
Maw de Reiju hier in het westen zijn afkomstig van Mr. Doi .
Deze afkomstige Reiju van Doi kan aan R2 cursisten
tijdens R2 intensieve leerbijeenkomsten worden gegeven.

Helaas is het zo dat er nu hier in België ,Nederland en elders
deze Reiju als originele traditionele inwijding wordt aangeboden.
Dat is dzeer duidelijk in strijd met de waarheid.
In het boek het Reiki Compendium wordt op blz. 36 hierover het navolgende vermeld:
Op dit moment ken ik(=Arjava Petter, master in Japan)
niemand in de westerse wereld die precies weet hoe
Dr. Usui en de leden van de moderne Usui Reiki Ryoho Gakkai
hun leden inwijden en afstemmen op reiki.
Er zijn inmiddels heel wat Reiki-leraren in Japan die beweren
de oorspronkelijke Reiki Ryoho Gakkai Rei Ju (inwijdingstechniek) te onderwijzen.
Ik weet echter dat men niets anders leert dan de Rei Ju versie van de Heer Doi,
Hoewel de heer Doi er tijdens zijn workshops duidelijk op wijst dat hij zijn eigen techniek doorgeeft,
zien sommige studenten daar liever over heen,
In 1999 nam ik( Arjava) deel aan een van zijn workshops in Vancouver;
Een tijdeje later begon een aantal deelnemers de "oorspronkelijke"  "Gakkai-inwijding" aan te bieden.
Wanneer zullen we het nu eens eindelijk leren aldus Arjava Petter.
Zolang geen van de Reikimeesters van de Usui Reiki Ryoho Gakkai (er zijn er 6)
of leden van een andere groep in Japan naar voren treden om hun kennis met ons te delen,
kunnen wij er alleen naar raden en is absoluut niet bevredigend.

Persoonlijk vind ik het een onjuiste gang van zaken als de Rei
Ju als traditionele inwijdingstechniek wordt aangeboden.

Wil je hier meer over weten : Reiki nascholing

"Iedere keer wanneer je hart in liefde uitgaat naar een ander, schenk je hem je zegen.
Liefde in je hart dragen is de grootste zegening, want liefhebben is: Licht brengen in de duisternis,
Is stralen vanuit de glorieuze zon van je wezen, waar je je ook bevindt.
Liefde is als een bloem die zonder enige gedachte aan eigen gewin haar geur aan de wind schenkt."
Door lief te hebben doe je dat waartoe iedere mens op aarde is gekomen. Je vervult je bestemming.
Het is liefde en liefde alleen die alles in het leven samenbindt."

Selvarajan Yesudian

Reiju Zelf-Bekrachtiging.
Duidelijke intentie is hier van toepassing, evenals openheid van je hart.

1. Verhef de handen om met de bron van Reiki te verbinden, net zoals je bij Hatsu Rei Ho doet.
2. Energie van bovenaf zal zacht via je handen naar je Hara (Tanden) vloeien.
3. Laat de handen traag zakken, helemaal tot aan de Tanden.
Tezelfdertijd blijf je visualiseren dat pure energie je lichaam binnenvloeit doorheen Sahasrara in je Tanden.
Probeer de beweging en de energievloed tegelijkertijd te laten gebeuren.
Eindig deze beweging door beide handen op je Tanden te plaatsen.
4. Open jezelf een beetje meer en besef dat door het binnendringen van de Tanden,
de energie jou in haar bezit heeft.
Neem afscheid van je gedachten en open je lichamen
voor het pure licht, wat Reiki eigenlijk is.
5. Ga niet verder vooraleer je echt intieme en dichte verbinding voelt
met de Bron van de energie en ook met de energie zelf.
Op dit moment kunnen verschillende energetische neveneffecten plaatsgrijpen,
zoals warme handen, warmte in de Tanden enz..
Laat je door deze effecten niet misleiden. Herken ze gewoon en laat ze met rust!

De handelingen hierboven worden slechts één keer gedaan.
Ga dan verder met het volgende:
- Neem je handen weg van je Tanden en plaats ze opnieuw in de "verbinding" positie
-         Breng je handen traag zijwaarts, zoals je al eerder deed, en tezelfdertijd blijf je je inbeelden dat de energie zich uitbreid en je helemaal opslokt.
- Plaats je handen opnieuw op je Tanden zoals voorheen.
6. Herhaal deze drie bewegingen nog drie keer, eindig elke keer door je handen voor je Tanden te plaatsen.

Reiju geven
Het wordt in twee stappen gedaan:
.  Je duidelijke intentie, je openen voor de energie. Dit wordt, logisch, gedaan bij het begin van de Reiju procedure.

.  De individuele bekrachtiging voor elke student.
Individuele Bekrachtiging
De ontvanger zit het beste op een stoel, rustig, zijn handen in de Namaste (gebeds-) positie en met gesloten ogen.
Hier lees je hoe je het het beste doet:
Raak de schouder van de ontvanger licht aan, om hem erop te wijzen dat je Reiju zal beginnen
Kijk naar de hemel en beweeg je handen tot heel hoog boven je hoofd
en voel de energie van de Reikibron je handen binnenstromen.

. Focus je intentie en beweeg herhaaldelijk je handen voor de ontvanger van het hoofd naar de voeten,
terwijl je een draad van energie visualiseert, die de kruin binnenkomt
en neerwaarts stroomt tot aan de basis van de ruggengraat (muladhara chakra).
Tezelfdertijd denk je aan de duidelijke en sterke bedoeling,
dat de energiedraad elk mogelijk energetisch centrum, chakra, opent terwijl het langs de ruggengraat loopt.
Nu zijn je handen ter hoogte van de knieën van de ontvanger.

. met vaste intentie, grondt door te visualiseren dat het naar de grond vloeit.
Raak de vloer aan, als het de grond raakt, in je visualisatie. 

. Nu komen we aan het sappige gedeelte.
Je zal specifieke gebieden vol laten vloeien door je handen in zekere posities te houden.
Ontspan je en visualiseer dat  de energie deze gebieden vult.
Je zult je handen in elke van die posities daar houden voor ongeveer 15 seconden. 

. Sahasrara chakra:
Sta op en plaats je handen de ene over de andere, boven het hoofd van de student.
Laat de energie door het pad lopen van je eerste visualisatie, langsheen de ruggengraat.
Laat de kruinchakra volvloeien met de pure energie van de Reikibron.
Dan open je gewoon en laat alle energie gaan! 

. Slapen:
Beweeg nu beide handen aan weerszijden van het hoofd van de student,
ter hoogte van de ogen. Laat energie de slapen binnenvloeien. 

. Ajna chakra:
Beweeg nu je handen voor het gezicht van je student en
vorm een driehoek met je wijsvinger en je duimtoppen, met de rest van de vingers samen gehouden.
Plaats het centrum van die gevormde driehoek boven de 6de chakra.
Deze chakra is de belangrijkste van allemaal. Laat de energie sterk en diep vloeien. 

. Vishudi chakra:
Als je klaar bent met de 6de, ga naar de vijfde chakra,
je plaatst je handen aan de voorkant en achterkant van de keel,
zodat ze de 5de chakra kunnen vullen
Deze chakra vertegenwoordigt onze mentale capaciteit, ook een heel belangrijke chakra.
Laat nu de energie het etherische lichaam van je leerling vullen. 

. Anahata chakra:
Beweeg nu je handen aan de voorkant en de achterkant van het hart
en visualiseer dat puur licht het hart binnenvloeit. 

. Handen:
Maak opnieuw de driehoek met je handen en hou die over de handen van de student,
zonder die aan te raken.
Visualiseer puur licht om door de handen van je leerlingen te vloeien,
helemaal doorheen de armen en de schouders,
om zodoende de energieën in zijn/haar etherische lichamen in evenwicht te brengen.
Laat de energie door de gevormde driehoek vloeien.
Ga nu verder door de handen te laten zakken en die ter hoogte van de knieën te houden.
Hier haal je de handen uit elkaar en , met je palmen naar beneden,
doe je de gronding, zoals je al eerder deed. 

. Sluit de Reiju af:
Je zal Reiju beëindigen door de energie terug te zenden naar de plaats waar het vandaan kwam,
langs het pad, dat je eerder opende.
Dat is het grootste verschil tussen Westerse inwijding  en Reiju.
Beweeg je handen snel opwaarts, wijzend (meer visualiserend) naar de energiebaan
van de Tanden (Hara) naar de hemel, ,
waardoor je een vaste verbinding creëert tussen het "levenscentrum"
of Tanden van de student en de energiebron, die Reiki heet.
Doe namaste en dat is het dan.


Graden van  Reiju

Je kan de bovenvermelde handelingen en visualisaties van Reijubekrachtiging
toepassen als een algemene referentie tot het Japanse inwijdings-/initiatie-/bekrachtigingsproces,
om hogere niveaus van het bereiken van de Reikibron te kunnen meegeven aan je studenten,
kan je de Kotodama gebruiken die bij elke graad past.


Voor 2de graad, gebruik:
. Reiju 1: terwijl je op plaatsen Reiki laat vloeien zoals hierboven vermeldt, herhaal je de Focus Kotodama stil in je hoofd.
. Reiju 2: terwijl je op plaatsen Reiki laat vloeien zoals hierboven vermeldt, herhaal je de Harmonie Kotodama stil in je hoofd.
. Reiju 3: terwijl je op plaatsen Reiki laat vloeien zoals hierboven vermeldt, herhaal je de Verbintenis Kotodama stil in je hoofd.


  Voor het master niveau, gebruik:
. Reiju 1-3: herhaal in je gedachten de respectievelijke Kotodama 

. Reiju 4: terwijl je op plaatsen Reiki laat vloeien zoals hierboven vermeldt,
herhaal je de Bekrachtigings Kotodama stil in je hoofd.

Afstands Reiju

Als je een Reikimeester bent en veel afstandswerk verricht of op een afstand geïnitieerd bent,
dan weet je dat fysische afstand niet van belang is in het beoefenen van Reiki.
Net zoals afstandsheling, kan Reiju ook door tijd en ruimte gestuurd worden.
Om Reiju naar iemand te sturen die niet in dezelfde kamer is als jij,
produceer je dus de sterke intentie en volg de procedure die ik hierboven heb beschreven met het gebruik van visualisatie.

 

 

 

 

@ copyrights www.Sangha-Reiki.com We zijn vandaag 26April 2018 :02u15:17

Webmasters: Vivianne Bovijn Borsbekestraat 148 - 9551 RESSEGEM
o.l.v. Tim Van Den Brande