Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

  home massage workshop contact registreerformulier sitemap login  
  VlagNederland VlagFrankrijk  
tim

 

           
  Fotogalerij

Fotogalerij

Agenda

Programma

On-line cursus

 

  Naamloos document

jumon versus kotodama

Het equivalent, van het kotodama is de jumon uit het shingon boeddhisme (Mikkyo).

Jumon betekend Mantra en word meestal in combinatie met Ketsu-in (Mudra-handhouding)
en Nenriki (visualisatie van symbolen, mandela's, Deity's enz) beoefend,
Dit word Sanmitsu (de drie mysteries/geheimen) genoemd.
En  worden door de mikkyo-boeddhist  gebruikt om snel tot verlichting te komen.
(het Sanmitsu is ouder dan het Boeddhisme, en de oorsprong ligt w.s. in Tibet of Nepal)

Nu zijn er echter ook groeperingen die het Sanmitsu voor andere doeleinden gebruiken.
B.v. om energie te focussen en daardoor speciale krachten te ontwikkelen,
B.V. het controleren van pijn, Healing, Exorcisme, of om intuïtie en psychische gevoeligheid te vergroten.
Het meest bekende onderdeel van Sanmitsu is de Kuji-no-in ,
De negen  manieren van manipulatie.
De kuji-no-in, staat bekend als een erg krachtige techniek.
En word van oudsher gebruikt door; mystici, priesters, krijgers,
healers, en is in feite de kern van de Japanse, mystieke, magische en sjamaanse cultuur.

De Kiai in het Koryu, zoals de Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu (de oudste Japanse zwaardschool)
en deYugenbudo shinkokai zijn afgeleid van deze Mantra/Kotodama.
En heeft nauwe contacten met de Kuji no in.
Beide komen voort uit het Shingon Mikkyo boeddhisme en het Shintoïsme
(in japan zijn het shinto en het boeddhisme door de loop van de tijd, zo erg met elkaar verweven dat de grenzen erg vaag zijn.
80% van de bevolking noemt zich boeddhist, en 80 % noemt zich shintoist) 
Door wat regels uit het Kotodama kunnen we  meer onderscheid tussen verschillende kiai brengen.
B.V. het Kotodama gaat uit van het YIN en YANG principe,
dit houdt in dat dezelfde kiai,
maar, met een andere intentie geuit een andere uitwerking zal hebben.

Er zijn in het Ko-ryu 3 basis kiai EIY- YAH- TO .
In sommige gevallen word ook de vuur-kiai HA gebruikt.
Soms lijkt het of er achter die kiai een p of een t  komt,
dit komt echter door het "sluiten"van de adem,
waarbij men de tong tegen het boven verhemelte dient te houden,
om zo de kleine hemelse kringloop te bewerkstelligen en de Ki binnen te houden.
Bij de sluitende kiai TO drukt men bij de T de tong tegen het verhemelte om vervolgens bij de OO de energie richting te geven.
Bij de sluitende kiai HA(T), wordt in eerste instantie stijgende energie gebruikt
om vervolgens met de T de tong weer tegen het verhemelte te plaatsen om zo mind body en spirit te harmoniseren.
Elke kiai heeft zo een specifieke esoterische uitwerking.
Men valt dus met het zwaard het fysiek aan
en met de Kiai valt men de psyche aan.

EIY (oneindig) het teken EI bestaat uit 8 lijnen,
welke gerelateerd zijn aan de 8 zwaardslagen (happo giri).
8 staat in de oosterse mythologie voor oneindigheid en brengt geluk en rijkdom.
Eiy is dus een beschermende Kiai.

E-heeft een energie verzamelend effect op de uitvoerder. Maar staat ook voor het verstrooien van de tegenstander.

I- word gebruikt om deze energie te richten. En beïnvloed de emoties van de tegenstander

EI in Yin-stijl; staat voor een ontvangende geest.(meer nadruk op de I)

EI in yang-stijl staat voor uitdragende geest. (meer nadruk op de E)

E in relatie tot het gevecht, word gebruikt om te verdelen en te vernietigen.
In een echt gevecht wordt EI gebruikt om een vijand  neer te sabelen.
Ook kan EI worden gebruikt om vast te zetten.

(b.v een klem zit beter als men hem aanzet met de Kiai EIY)

YAH in Yin-stijl (ya - pijl) deze Kiai wordt geuit alsof men een pijl loslaat.
En doorboort direct de spirit van je  tegenstander  (meeting of spirits)
dit gebeurt met een doorborende kracht van je stem en het YYYYY gedeelte,
eenmaal binnen laat je de AAA los, wat de energie van de ander uit zijn centrum zal halen.
Otake sensei kan met deze kiai iemand op zijn rug laten belanden.
Bij de uitvoerder heeft het een energie opwekkend effect.
Men kan dus stellen dat je de uitwerking van een kiai kan neutraliseren door zelf ook een kiai te maken.
YA staat ook voor werpen, men werpt deze Kiai als het ware naar je tegenstander.
(Ya wordt onbewust veel in Judo gebruikt)

YA in yang stijl, word gebruikt om de vijand te bedekken/smoren van buiten af(fluisterend)
de YYY wekt het element vuur op.
En beïnvloed de conditie (longen) en de spijsvertering (dikke darm)

Tevens is het met deze 2 kiai's mogelijk om 2 keer aan te vallen in 1 adem.
Dit is een onderdeel van Katsuri no heiho (Winnen door ritmebeheersing).
Dit is hidensho (geheim) en enkel voor de meest gevorderde beoefenaars.

TO staat voor afsluiting, atemi (de beslissende/laatste techniek).
In het Kotodama betekent het; stoppen, blijven, maar creëert het ook een "doorgang",
en bied het een ontsnapping in elke richting.

Ook word er wel verteld dat elke kiai een bepaalde shinto deity/kami aanroept.

De Samoerai zagen hun vijand als iemand die gedood moest worden.
Maar als dat eenmaal gerealiseerd was,
zagen ze hun vijand niet meer als vijand maar als een boeddha op weg naar het dodenrijk.
Er was dan ook (afhankelijk van de school) altijd wel een "verborgen" ritueel om die persoon te eren,
te bidden voor zijn geest, en om hem te beschermen op zijn reis door het dodenrijk.
Dit kon, door op een bepaalde manier de vingers tegen de tsuka te houden  (mudra),
of door een Mantra, in dit geval, is dit de laatste Kiai, TO!!
De TO klank kan men lang aan houden, en resoneert vanuit het hart,
tevens staat TO voor zwaard,(en voor het element ijzer) en in dit geval Chi-ken het symbolisch zwaard.
De Kiai TO samen met een lichte energetische strekking van de middel en wijsvinger,
symboliseren het zwaard (kurikata) van universele wijsheid van Fudo-myo-o,
welke door onwetendheid, illusies  heen snijdt.
Waardoor iemand verlicht sterft en goed reïncarneert.
Tevens opent TO de doorgang tussen leven en dood.
En zorgt het ook voor het vastzetten van de vijand vlak voor je zwaard hem snijd.
De slag met de pink op het zwaard bij het chiburi sluit dit ritueel af
(de hart meridiaan loopt door de pink) en brengt je geest terug bij jezelf.

Tevens is de OO een kiai die vaak aan het einde van een kata word gemaakt.
dit om de uitvoerder in harmonie te brengen/houden (richting van de kiai en techniek zijn in harmonie).
bij de kiai EIY en YA is er vaak iets anders aan de hand.
De kiai is dan niet zozeer gericht om de techniek te ondersteunen of richting te geven.
Maar om de tegenstander te beïnvloeden. zowel op orgaan alswel energetisch niveau.

AA valt long en dikke darm aan
OO valt nier en blaas aan
EU valt nier en blaas aan
OE valt hart-constrictor, hart, 3-warmer en dunne darm aan.
EE valt maag en milt aan.
II valt galblaas en lever aan.

Op puur fysiek vlak kun je zeggen dat de EI en YA
kiai (in Yin-stijl) lucht in de longen over houden
(dit gebeurt door het "sluiten" van de keel, dit heeft veel raakvlakken met het Tribandha Kumbakha uit het yoga),
dit impliceert dat verdere actie mogelijk is.
TO is een klank die men lang aan kan houden, en impliceert het einde van de strijd.

De Yang-stijl houdt in de EI kiai, de ij klank langer aan, en in de YA Kiai de aa klank.

In de Koryu word veel gebruikt gemaakt van de  Kuji-no-in,
niet alleen voor een gevecht, maar ook tijdens.
B.V. de in de hand getekende kuji, met  een karakter, om zich te beschermen,
word in Sasagakure no kamae op de vijand gericht.
Dit word gedaan om universele krachten tegen hem te laten werken.

Ook in het Karate zie je dit soort esoterie terug, b.v. in de zwaardhandhouding (Shuto)
ziet men vaak dat de ringvinger en pink gebogen zijn.
Dit heeft verschillende redenen; na-aperij, een bepaalde handspanning,
of door het bewust maken van de chiken de Mudra van het symbolisch zwaard
welke ervoor zorgt dat men wordt bevrijd van Maya (de sluier van illusie).

In de Tekko kata Maezato is de openingsbeweging,
mits gedaan in de richting van de zon,
een uitnodiging aan de zonnegodin om de beoefenaar op te laden
met de positieve spirituele energie van de zon.
De techniek na de tsuki in Shikodachi in Tsuken shita haku,
symboliseert  de Mudra voor stop.
En is tevens een teken van gezag.
(dit stamt uit de tijd dat de Gezagshandhavers in Okinawa de Sai gebruikten).

Gebruik Mudra , Mantra en Nenriki altijd met de nodige verantwoordelijkheid,
want het zou kunnen zijn dat jij door het beoefenen van Sanmitsu
een rimpel creëert in de universele energie.
Dit is een hele verantwoording.

 

 

 

 

@ copyrights www.Sangha-Reiki.com We zijn vandaag 23Mei 2018 :22u40:50

Webmasters: Vivianne Bovijn Borsbekestraat 148 - 9551 RESSEGEM
o.l.v. Tim Van Den Brande