Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

  home massage workshop contact registreerformulier sitemap login  
  VlagNederland VlagFrankrijk  
tim

 

           
  Fotogalerij

Fotogalerij

Agenda

Programma

On-line cursus

 

  Naamloos document

Cho-Ku-Reï

"Verbind de energie in eenheid
verbind de Chi en de ziel
plaats de energie hier
De energie is hier.
"

Cho Ku Reï is het eerste symbool dat je leert bij Reiki II.
Het vlaggetje bovenaan wordt links of rechts getekend.
De draairichting van de draaiing wordt met de klok mee- of tegen getekend.
De draaiing gaat van binnen naar buiten, of van buiten naar binnen.
De draaiing stopt aan de bovenkant of aan de onderkant.
De draaiing sluit tegen de rechte lijn, of niet.

cho-ku-reï

Duiding van het symbool "CHO-KU-REI" vanuit de Bodhipat-meditaties.

Betekenis en werking

In Reiki wordt symbool 1, het krachtsymbool,
Cho-Ku-Rei,
vrij algemeen gezien als het symbool om te aarden en
in behandeling als de kracht die het fysieke lichaam heelt.
Letterlijk betekent het:  plaats de kracht hier.
Vrije vertalingen zijn ook: God is hier, het licht is hier enz.
De energie nodigt je uit om bijvoorbeeld je energie te ervaren met je tastlichaam,
om je te concentreren,  om je verbinding te voelen met al wat leeft,
om je eenheid te ervaren.
Hoe het werkt in een behandeling laat iedereen over aan de energie zelf,
d.w.z. er is geen duidelijk zicht op van buiten af.
Door innerlijke waarneming echter is wel gewaar te worden wat er gebeurt tijdens behandeling.  

In Bodhipat leren we ook de symbolen kennen op de manier zoals ze gekend worden in de reiki-scholen
die ze gebruiken om anderen te behandelen.
Daarnaast leren we om te concentreren op deze symbolen.
Ik gebruik vaak het woord symbolen, doch eigenlijk is dit niet een juiste benaming.
Beter is het het woord " dharani " te gebruiken.
Een dharani is een specifiek symbool dat een zichtbare, voelbare en hoorbare energie vertegenwoordigd.

Het zien, horen en voelen zijn
de drie aspecten die horen bij de verlichtings-lichamen vanuit het boeddhisme.
Meer daarover in latere hoofdstukken.

CHO-KU-REI De versterker en de kracht
CHO Verbindt
KU Kracht, energie
REI Ziel, eenheid

 

Concentratie en afstemming

Het leren concentreren is iets dat meestal moeilijk is voor de westerling.
Vanuit de drukte van ons leven is er een veelheid aan zaken die continu onze aandacht vragen
en onze geest is gewend om op allerlei manieren steeds wisselend aandacht te hebben voor wat er gebeurt.
In meditatie gebruiken we deze aandacht om ons te concentreren.
Vanuit de veelheid van waarnemingen stillen we de gerichtheid van de geest
door bijv. eerst onze ogen te sluiten.
Op hetzelfde moment worden we ons meer gewaar van ons horen! We gaan dus beter horen door de ogen te sluiten.
Dit principe van aandacht verschuiven en bijeenbrengen werkt.
Het steeds meer verschuiven van onze aandacht voor onze zintuigen
leert om de aandacht meer innerlijk te richten,
samen te brengen op éé n ding (object).
We noemen dit pratyahara .

Door nu de aandacht te richten op in eerste instantie de CKR,
ervaren we de CKR op een heel andere wijze als we normaal ervaren met behandelen.
Àls we het verschil al kunnen waarnemen tussen de energie van CKR en bijv. SHK.
Een manier van afstemmen, concentreren, is een mentale voorstelling te maken van de CKR
en deze te ervaren "alsof we er volledig en volmaakt één mee worden".
Ook kun je het symbool (of de energie) in het klein laten indalen
in jezelf en dan vanuit de basis groter laten worden en zo deze éé nwording te ervaren.

Dit noemt men in yogatermen  " samyama ".
Dit kunnen we dus doen op alle symbolen/energieën.

Het eerste dat opvalt met samyama op CKR is
dat je de lichaamshouding beheersen gaat.
Het kost je absoluut geen moeite meer om in de houding te zitten waarin je zit.

Door "ontspanning van de inspanning" en "het denken te versmelten met de dharani (de energie)" houden,
zoals dat in yoga heet: de aanvallen van de paren van tegenstellingen op.
Dit betekent: in ons waarnemen van wat er is, is er niet langer een bepaalde tegenstelling.
Normaal hebben het warm of koud.
We voelen pijn of zachtheid, vreugde of verdriet, we maken ons zorgen of we we zijn zorgeloos.
Al deze tegenstellingen maken dat we niet echt naar binnen kunnen gaan in onze waarneming en/of in ons denken.
(Hoe zouden we zijn zonder deze tegenstellingen?)
Het specifieke concentreren (samyama verrichten) op CKR overwint deze "innerlijke" aanvallen.

In Bodhipat (en yoga) noemen we deze geesteshouding Asana .
Dit maakt dat

 • 1. Ons lichaam volkomen gezond wordt en bestand is tegen vermoeienis en spanning.
 • 2. We leren om de energiestromen waar te nemen en te beheersen.
  (Onze adem wordt onze energie, pranayama ).
  Hierdoor verdwijnt ook de versluiering van het licht in onze waarneming.
  Onze ijlere geestelijke lichamen komen in contact met ons fysieke lichaam.
  Hierdoor wordt ons bewustzijn ontwikkeld op die ijlere geestelijke gebieden en
  wordt gelijktijdig het werken met de dharani nauwkeuriger,
  meer voelbaar en tastbaar.
  Onze geestelijke beelden worden dus meer helder, echt en tastbaar.
 • 3. We ontwikkelen geestelijke wilskracht.
  Door het contact dat ontwikkelt wordt tussen enerzijds het lichaam en
  anderzijds het "Atman"  (de ziel, onze kern) krijgen we een indaling van
  die geestelijke kracht die we eerst niet ervaarden.
  Uiteindelijk verkrijgen we in het totale één-zijn met die kracht/energie (=samyama)
  de volledige beheersing over de ademhaling.

Op zich is dit geen doel, het is een gevolg van, een kracht die ontwikkeld wordt.

In Amerika leefde tot kort geleden de Kriya-Yoga leraar
en spiritueel volkomen verlichte meester Shri Hariharananda,
die uren zonder adem kon leven.
Het onderzoek van de universiteit aldaar naar die staat van zijn
en in door hen vastgestelde eisen/omstandigheden bevestigde dit (hoewel ze het niet konden verklaren).
Hij was in volkomen en volmaakte beheersing van zichzelf in die meditatie.
Deze staat noemen we nirvakalpa samadhi.

De duiding en betekenissen in de tekening

Allereerst zie je in de tekening de witte energie boven en om de persoon zich openen.
Deze openheid wordt gekregen in de initiatie en in de openheid vooraf de meditatie.
Angst voor het onbekende, het nieuwe, weerhoudt je er misschien van om te mediteren,
door het opnieuw durven voelen van jezelf lost het angst op.
Je moet het dus durven, voelen en willen....

Het is het bewuste openstellen van jezelf voor de nieuwe ervaring.

In geconcentreerde meditatie ( dhyana ) met CKR zul je die openheid kunnen voelen.
Het kan een schaal of schijf zijn op je hoofd die zich opent,
het voelen van de energie boven je, het voelen van de energie naar je toe enz.
De energie is dan nog wit, onbepaald, universeel, met alles in zich.
Laten we dit werkelijk toe, dan daalt deze energie in onze kern naar beneden tot in de basis,
waar het breder wordt, zich uitbreidt en spiralend om ons heen gaat draaien
en terugkeert naar het lichaam en weer opstijgt naar ons hoofd.
Hierbij wordt de energiespiraal weer smaller en gaat steeds harder draaien
naarmate hij dichter bij ons hoofd komt.

Boven ons hoofd zullen we deze spiralende, stralende energie
slechts als een pilaar van wit licht kunnen voelen, rechtuit omhoog weer de hemel in....

Dit is wat we kennen als de werking van Om,
het eeuwige pulserende, het universele pad dat iedereen doorloopt.
We komen, we ervaren, we verwerken, we groeien, we zijn.

Concentreren we hierop volgende ons op onze kern,
zullen we deze spiralende witte energie voelen als een rechtopstaande spiraal/kolom in ons innerlijk,
dit is het " Atman ".
Dit is wie we werkelijk zijn in bewustzijn.
Stromend van boven naar beneden en andersom in wit licht.

Tegelijk zijn we echter ook mens op de aarde.
Het besef dat we dit zijn en de aarde beleven als een plek waar we kunnen groeien,
maakt dat we liefde ontwikkelen voor deze bijzondere situatie: mens op de aarde.
Als ziel met een menselijk lichaam (en dus niet andersom) zijn we
op aarde om door de omstandigheden, door wat we meemaken,
te leren, te groeien in liefde, kracht, licht en bewustzijn .
Het besef te ontwikkelen, dat we dit allemaal doen, dat alle wezens gelijkwaardig zijn.
Er zijn geen grote mensen.
Het verschil is wellicht alleen dat de ene mens zich ietsje meer bewust is van zichzelf dan de andere.
Het is de rode warme energie, die de liefde is voor het bestaan dat ontstaat door acceptatie van het leven.
Het volledige incarneren. We mogen er helemaal zijn.
Dit is de rode spiraal uit de tekening.
De liefde die stroomt zonder voorwaarden, zonder twijfel.
(Hierin ligt de werking van seiheki verborgen in de energie van de chokurei, zie hfds 2)

Het is diezelfde rode energie die onze lichamen heelt. 
In behandeling zal de rode energie vooral het fysieke lichaam helen.
Het is de warme energie als een deken om ons heen.
Het heelt dus het lichaam als zijnde "een gevolg van de geest"!

Doordat we deze witte en deze rode energie in evenwicht brengen,
gaandeweg onze ontwikkeling, die we ondersteunen door de meditatie,
ontstaat inzicht in en wijsheid over wie we zijn.
Het evenwicht vinden tussen het universum en onszelf zien we terug in de verschillende yoga-vormen.
Het is de oranje energie die dit evenwicht laat zien.
Door het inzicht in wie we zijn, waar we staan, wat we willen e.d. ontstaat deze oranje energie,
die we ook kennen als de geestelijke levenskracht zelf, zeg maar de spirituele wilskracht.

De wijsheid om deze levenskracht (oranje) te hanteren zien we
in de tekening terug als de gele energie.
In de gele uitstraling ligt het vermogen om onderscheidend te zien wat er is. 
In wijsheid zien we het verschil tussen het lege en het niet-lege, tussen soenyata en asoenyata:
het derde oog opent zich.

Wijsheid kun je hier dus vertalen als: het verschil weten tussen wat echt is en wat niet echt is.
Tussen vergankelijkheid en onvergankelijkheid.
En we nemen deze tegenstellingen steeds tegelijk waar.
Dat is de werking van het derde oog, het heldere zien. 
Door acceptatie van wat er werkelijk is zien we dit ook!

In de vereniging tussen al deze stromen zie je het roze, de geestelijke zachtheid.
Door geestelijke zachtheid zijn we in staat om bij onszelf te blijven:
zonder oordelen, zonder emotie, maar met het volledige voelen en stralen van het hart.

In het Tibetaans Boeddhisme wordt dit heel mooi uitgedrukt door de dhyana-boeddha Amitabha
(een meditatieve visualisatie van bepaalde  eigenschappen van de Boeddha)
in een innige verstrengeling (yab-yum houding) met Pandara-vasini,
(de geestelijke kennis).
Amitabha is dan het rood, de liefde oftewel: het bewuste al-zijn en
Pandaravasini is zijn geliefde (het wit) oftewel:
de alomvattende intu ï tie en geestelijke eenheid. 

Er is dan het gevoel van gelijkmoedigheid,
blijmoedigheid, mededogen en medevreugde in al wat is.
Tegelijkertijd kunnen we nog opmerken dat het feit dat er verlichting komt verbonden is
aan de dhyana-boeddha Vairocana, de verlichter genoemd.
Hij initi ë erd het stromen van het licht, het groeien van het individuele bewustzijn
naar het kosmische bewustzijn.
Dit is wat er vooraf in de initiatie gebeurt!

Het begint dus altijd met het open zijn:
het wit (de waarheid) 
kunnen toelaten (de inwijding).

 

 

 

 

 

 

@ copyrights www.Sangha-Reiki.com We zijn vandaag 23Mei 2018 :22u42:13

Webmasters: Vivianne Bovijn Borsbekestraat 148 - 9551 RESSEGEM
o.l.v. Tim Van Den Brande