Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

  home massage workshop contact registreerformulier sitemap login  
  VlagNederland VlagFrankrijk  
tim

 

           
  Fotogalerij

Fotogalerij

Agenda

Programma

On-line cursus

 

  Naamloos document

kotodama

Eenieder die zich op het pad van Budo begeeft zal met Kiai te maken krijgen,
dit is meestal een onbewust geuite kreet vanuit de hara,
echter, in de Koryu (oude scholen) gebruikt men een techniek uit het Shintoïsme,
de kotodama,
deze techniek heeft als basis klankvormen
welke een fysieke en spirituele transformatie kunnen bewerkstelligen.

Korte geschiedenis.......
(volgens Morihei Ueshiba, grondlegger van het Aikido)
ln Ayabe zelf ontmoette Morihei veelvuldig de Eerwaarde Deguchi met wie hij
een diepe geestelijke verstandhouding had.
Hij bracht de meditatieve en reinigende rites van Shinto in praktijk
en droeg bij tot de versterking van de nieuwe religie.
De acht jaren op Ayabe, hij ging is 1927 terug naar Tokyo,
waren vormende jaren voor de spirituele ontwikkeling van Morihei.
Hij had zich verdiept in de Shinto filosofie en leerde koto-dama (letterlijk woord-geest) beheersen.

Het woord Kotodama betekend "woord geest" of "de ziel van de taal".
Kotodama's komen uit het Shintoïsme, een inheemse godsdienst van Japan.

Kotodama is de studie van de symboliek en de kracht van geluiden.
De vijf geluiden van de schepping zijn I gevolgd door E, A, 0, U.
Hiervan is I het oorspronkelijke geluid. E, A, 0 en U duiden op de vier fasen van de schepping.
Deze vier fasen zijn symbolisch voor het ademhalingsritme van het heelal.
Deze vier ritmes wekken acht krachten op,
die tevens de acht kleuren en
de acht geluiden zijn.
Het getal acht is in Japan en het Oosten het teken voor oneindigheid (8, 64, 512, 4096 en zo door tot in het oneindige).
De vier fasen U, 0, A, en E ontwikkelen de oerenergie en scheppen de subjectieve en formele wereld.
Elke letter is een aspect van zijn en de geluiden vertegenwoordigen het tastbare heelal.
Daaraan voorbij bestaat alleen ritme (met andere woorden, het ongrijpbare heelal,
het niet-zijn, het ontbreken van kleuren en geluiden).
Elke fase heeft eigen trillingen die het geestelijke verbinden met het fysieke lichaam.
Door nu niet de causaliteit, maar de onderlinge relaties van deze fasen te bestuderen,
kan de Weg (michi) begrepen worden of dat wat I, het ontastbare,
een maakt met Wl, het tastbare.
De vier fasen van de schepping vermenigvuldigt met de acht krachten,
wekt 32 vormen van werkelijkheid op.
Deze beknopte uitleg, die voor kritiek vatbaar is,
wordt alleen gegeven als een indicatie van het complexe en diepzinnige geheel waarop Aikido rust.

De mythe is dat bij de geboorte van de fysieke en spirituele wereld,
bestond de kotodama suuu.
Deze ontwikkelde zich tot U
en U splitste zich in de twee
tegengestelde krachten A en O.
De kotodama vertegenwoordigen de krachten van het universum
en er zijn 75 kotodama die in vele aspecten van het Japanse leven verschijnen.
Ze verschijnen in het Shintoïsme,
in het Boeddhisme als mantra's voor meditatie,
in de martial arts zoals Aikido en Reiki.


Er zijn nu nog slechts enkele kotodama Masters in Japan en
zij nemen ons mee terug naar de vroegste Japanse spirituele tradities,
die in de loop van de tijd bijna verloren gingen.
Japanse mensen geloofden vroeger dat woorden mysterieuze krachten bezaten
en dat simpel het zeggen van iets het kon laten plaatsvinden omdat ieder woord
of kotodama beschouwd kan worden als goddelijk aspect van creatie.
Moderne Japanse mensen begrijpen de kotodama niet en geloven er niet in.
De kotodama worden gezien als antieke Shinto oefeningen.
Eén voorbeeld waarbij de kotodama nog wordt gebruikt is dat van de parelvissers.
De vrouwen die de duik uitvoeren, gebruiken de kotodama "Su"
om het water te kalmeren voordat ze de duik uitvoeren.

Ook de kotodama zijn instrumenten om met de energie in contact te komen en
die overbodig worden als je de energieën rechtstreeks kunt benaderen.

De kotodama waren de manier waarop Mikao Usui zijn studenten leerde contact te maken met de verschillende energieën.
Ze komen eerder in Reiki voor als het gebruik van de Reiki symbolen.
De Reiki symbolen werden slechts geïntroduceerd in Reiki door Usui om een paar studenten te helpen
die moeilijk in contact kwamen met de verschillende energieën.
Ze werden ontworpen als instrumenten die je kon gebruiken om met die energieën in contact te komen.
De bedoeling was dat de symbolen in de loop van de tijd overbodig werden en
dat je dan direct kon werken met de energieën die ze vertegenwoordigen.

Usui leerde slechts drie mensen de Reiki symbolen onder wie Dr. Hayashi
die zoals bekend is, doorging met de symbolen
en ze een formeel onderdeel van zijn praktijk maakte.

Het is erg belangrijk dat de uitspraak van de Kotodama's correct zijn.
Hieronder een taalgids hoe de klinkers uitgesproken behoren te worden:

Klinkers Engelse uitspraak
A STAR
O ROSE
U MOON
E GREY
I TREE

SU- de kern van het bestaan,
de essentie van dat wat er was op het moment van het ontstaan Van het universum.
YU- staat voor positief, ja, iets, yang.
MU- staat voor negatief, nee, niks, yin.

Andere klanken zijn;

A- Stijgend,  gecentreerd in de mond en keel.
OE (U) dalend
O- voorwaarts, gecentreerd bij het hart.
(In het Shinto gebruikt om goden op te roepen)
E U- naar achter, gecentreerd in Hara.
E- uitreikend, door het hele lichaam naar buiten gaand.
I- levenskracht, gaat krachtig in het lichaam.

deze klanken kunnen zowel vernietigend als helend werken.

Kotodama Uitgespraak Betekenis Vergelijken
Ho Ku Ei ho koo ey-ee Focus CKR
Ei Ei Ki ey-ee ey-ee ki Harmonie SHK
Ho a Ze Ho Nei ho ah zay ho ney Verbinding HZSZN
Ai Ko Yo aaee koo yoo Kracht DKM
 

De Kotodama worden gezongen/geresoneerd met een diep resonerende stem.
Adem ze uit met je gehele lichaam, resoneer ze vanuit je Dantien.

In plaats van het tekenen of visualiseren van een Reiki symbool boven je handen tijdens een behandeling,
kun je in jezelf een kotodama opzeggen, of wel drie keer of wel eindeloos als een mantra.
Gebruik de kotodama één voor één en niet gecombineerd.
Dus de originele manier van het gebruik van de Reiki energieën behelst geen mix van verschillende energieën
zoals veel in de Westerse Reiki toegepast wordt.
Je kunt slechts met één energie tegelijk contact leggen en gebruiken.

Focus kotodama
Gebruik makend van het Focus kotodama kom je in contact met de energie
die de fysieke klachten behandelt.
De kotodama brengt je in contact met de energie die door
het Cho-Ku-Rei symbool wordt vertegenwoordigd.
Je geeft dan ook een fysieke behandeling.

In de originele Usui Reiki schijnt er geen voorstelling te bestaan van de "focus" energie als kracht energie.
Het idee dat Cho-Ku-Rei een krachtsymbool zou zijn, schijnt een Westers misverstand te zijn.
Het belangrijkste aspect van de "focus" kotodama is een fysieke genezing te produceren
en Cho-Ku-Rei vertegenwoordigt dezelfde energie.

Harmonie kotodama
Gebruik makend van het Harmonie kotodama kom je in contact met de energie
die zorgt voor mentale en emotionele balans.
De kotodama brengt je in contact met de energie die door het Sei-He-Ki symbool wordt vertegenwoordigd.
Je geeft dan ook een behandeling in de2de auralaag of het emotioneel lichaam.

Verbinding kotodama
Gebruik makend van de Verbinding kotodama
kom je in contact met de energie die zorgt voor spirituele balans.
De kotodama brengt je in contact met de energie die
door het Hon-Sha-Ze-Ho-Nei symbool wordt vertegenwoordigd.
De behandeling is bericht op de Chakra's.

Empowerment kotodama
Het interessante is dat de Dai Ko Myo of Connection kotodama er
altijd al is geweest in Usui's systeem, maar niet als dusdanig werd gebruikt
en ook niet als een symbool waarmee je werd ingewijd.

Het is een symbool dat de "sleutel tot het licht"vertegenwoordigde,
de sleutel tot het systeem en de vertegenwoordiging van de mogelijkheid
om de Reiki bevoegdheid naar een ander te verplaatsen
.

Visie Chris Marsh
Dit is waar de Shugendo verbinding binnenkomt met verbinding naar Fudo Myo,
een verbolgen Godheid. Fudo Myo is één van de vijf Myos of Boeddha aspecten,
hij is de bewaker van het Licht en hij draagt een Medaillon met de DKM erop:
"de sleutel van het Licht".
Shugendo betekent letterlijk 'Methode om buitengewone religieuze krachten te verwerven'.
Deze typisch Japanse religie krijgt in de twaalfde eeuw na Christus vaste vorm,
maar bestaat uit elementen die veel verder in de tijd teruggaan.
De religie bevat elementen van oude sjamanistische tradities,
van het taoïsme en het esoterisch boeddhisme,
zoals vooral de aanbidding van sommige bergen als 'Heilige grond'.
In 1872 wordt shugendo door de regering afgeschaft,
na de tweede wereldoorlog als er vrijheid van godsdienst heerst komt shugendo weer bovengronds.

Het equivalent, van het kotodama is de jumon uit het shingon boeddhisme (Mikkyo).


 

 

 

 

@ copyrights www.Sangha-Reiki.com We zijn vandaag 26April 2018 :02u15:51

Webmasters: Vivianne Bovijn Borsbekestraat 148 - 9551 RESSEGEM
o.l.v. Tim Van Den Brande