Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

  home massage workshop contact registreerformulier sitemap login  
  VlagNederland VlagFrankrijk  
tim

 

           
  Fotogalerij

Fotogalerij

Agenda

Programma

On-line cursus

 

 

hatso rei ho

Hatsurei ho is het kroonjuweel van Reiki.
Deze techniek is deels indachtige meditatie, deels versterking van het Reikikanaal en deels zelfbekrachtiging.
Het schijnt de hoeksteen van Usui´s praktijken te zijn geweest en werd aan alle tweedegraads studenten geleerd.
Er zijn enkele bronnen die vermelden dat het werd onderwezen als een aparte techniek
aan Shoden (eerstegraads) studenten die goede vorderingen maakten.

Hatsurei-ho bestaat uit de volgende drie technieken :
Kenyoku (droog baden of afstrijken)
Joshin kokyu-ho (ademhalingstechniek voor zielezuivering)
Seishin Toitsu (aanhoudende meditatie en aandacht)

De drie verschillende delen kunnen ook elk afzonderlijk worden toegepast.
Usui gebruikte de drie technieken apart in zijn onderwijs.
Ze dienen om het Reiki kanaal te versterken en om de spirituele groei te bevorderen.
Het volstaat niet Reiki eenmalig te hebben ontvangen (niettegenstaande het feit dat je nooit Reiki verliest).
Wens je op je spirituele weg vorderingen te maken, dan is het belangrijk dat je frequent Hatsurei-ho
en andere meditaties beoefent, regelmatig Reiju ontvangt
en dat je uiteraard de "Reiki principes" beleeft als integraal deel van je leven.
Bij voorkeur dagelijks toepassen.

In de vereniging "Usui Reiki Ryoho Gakkai" worden de bijeenkomsten steeds ingeleid
met het zingen/reciteren van de affirmaties en sluiten met de meditatieoefening "Hatsurei-ho".
Tijdens het laatste gedeelte (Seishin Toitsu), gaan de aanwezige leraren rond en geven aan iedereen "Reiju".

"Hatsu" betekent iets "genereren".
"Rei" betekent "spiritueel, geest of ziel" en
"Ho" betekent "methode".

 

Hatsurei ho bevat de volgende technieken:
• Gyosei – leegmaken van de geest - voorbereiding
• Kihon Shisei – beginpositie
• Mokunen – intentie en richtpunt bepalen
• Kenyoku ho – droog wassen
• Joshin Koku ho – reinigende ademhaling
• Gassho – meditatiehouding en ademhalingstechniek
• Sheisin Toitsu – indachtige meditatie
• Reikiprincipes
• Mokunen

Reiki Meditatie: Hatsurei-Ho
Een manier om je Reiki-kanaal te versterken en om
je spiritueel te helpen groeien.

1.0 Kihon Shisei (Standaard houding)
Ga zitten op de grond (Seiza) of een stoel. Ontspan en sluit je ogen.
Richt je aandacht op je Hara-lijn (3-5 centimeter onder je navel).
Plaats je handen in je schoot met de palmen naar beneden.

2.0 Mokunen (Focussen)
Zeg in jezelf tegen je onderbewustzijn,
“Ik begin nu met Hatsurei-Ho”.

3. Kenyoku (Droog baden of afborstelen)

3.1. Plaats de vingers van je rechterhand op de linkerschouder, daar waar je
schouder overgaat in je bovenarm. Houd je hand plat.

3.2. Trek de platte hand over je borst vanaf de linkerschouder in een rechte
lijn naar je rechter heup.

3.3. Herhaal dit aan de rechterkant met je linkerhand. Dus met je linkerhand vanaf de rechterschouder naar de linkerheup.

3.4. Herhaal dit weer aan de linkerkant.

3.5. Plaats de rechterhand op de rand van je linkerschouder, met de
vingertoppen naar buiten wijzend.

3.6. Trek nu de platte rechterhand langs de buitenkant van je linkerarm,
helemaal naar de vingertoppen.

3.7. Herhaal dit aan de rechterkant en nogmaals aan de linkerkant.

4.0 Verbind je met Reiki.
Hef je handen hoog in de lucht, visualiseer en voel de vibratie/licht in je
handen stromen en door je hele lichaam.

5.0 Joshin Koku Ho (verschoningsademhaling)

5.1 Plaats je handen op je schoot met de palmen omhoog en adem natuurlijk
door je neus. Richt je op je Hara-lijn en ontspan.

5.2 Als je nu in ademt, visualiseer je dat het witte Reiki licht binnenkomt via
je Kroon Chakra, naar je Hara-lijn en zich uitbreidt door je hele lichaam en
alle spanningen weg laat smelten.

5.3 Als je uitademt, visualiseer je dat het licht dat je hele lichaam vulde, zich
verspreidt door je huid naar buiten uit je lichaam naar het oneindige in alle
richtingen.

6.0 Herhaal 5.2 en 5.3

voor een paar minuten of zo lang je daar behoefte
aan hebt.

7.0 Gassho, Vouw je handen samen iets hoger dan je hart (bidden)

8.0 Seihin Toitsu(Concentratie) Houd deze positie en stel je voor dat je
door je handen ademt.

8.1 Als je uit ademt, visualiseer je dat het licht in je Hara-lijn stroomt en
het helemaal vult.

8.2 Als je uit ademt, visualiseer je dat het licht dat in je Hara-lijn is opgeslagen
uitstraalt via je handen.

(Dit is ook het moment waarop een Reiju door de leraars wordt gegeven.)

9.0 Herhaal 8.1 en 8.2 voor een paar minuten of zo lang je wilt.

10. Mokunen
Plaats je handen op je schoot met je palmen naar beneden. Zeg in jezelf tegen je onderbewustzijn, “Ik ben nu klaar met Hatsurei-ho”.

11. Open je ogen en schud je handen een paar seconden op en neer en van
links naar rechts.

 

Gyosei
Hatsurei ho begint met het leegmaken van de geest. In Usui’s Reiki Ryoho werd dit gedaan door Gyosei te zingen. Dit waren de gestileerde poëtische verzen, gecomponeerd door de Meiji keizer. Deze werden gezongen/gescandeerd op een heel specifieke manier. De zang, de cadans en het ritme hielpen indachtigheid te ontwikkelen en de geest leeg te maken.

Er zijn voorbeelden van Gyosei op het internet te vinden. Omdat ik geen Japanner ben, vind ik zelfs de fonetische versies nagenoeg onuitspreekbaar, ze doen me niet zoveel. Zelf heb ik Namy Ryoho Renge Kyo gescandeerd (zoals de Nichiren boeddhisten) en Om Mani Padme Hum (zoals de Tibetaanse boeddhisten) en deze voldoen voor mij prima. Ik gebruik ook Vipasanna. Ik zou zeggen: probeer Gyosei te gebruiken. Als dat je niet helpt indachtig te worden en je geest leeg te maken, probeer dan iets anders. Het gaat er om dat het je geest leegmaakt en niet dat het je afleidt. Zodra je erover moet nadenken, leidt het je af en maakt het de geest niet leeg.

Kihon Shisei
Kihon Shisei is de beginpositie. De traditionele positie is in zazen (lotushouding) te zitten. Omdat velen van ons in het Westen dat niet vaak doen en dus geen ervaring hebben om op deze manier te zitten, wordt het snel oncomfortabel en leidt het af. Een stoel met rechte rugleuning is comfortabeler en zou wel eens beter bij jou kunnen passen. Het voornaamste is dat je met rechte rug zit. Houd de ogen licht gesloten. Richt je aandacht op de onderbuik. Dit wordt in Japan de Hara genoemd en elders de Tan Tien (dan tien, tan dien). Je handen liggen ontspannen in je schoot.

Mokunen
Mokunen bepaalt de intentie van de gerichte aandacht. Om Mokunen uit te voeren maak je je geest leeg en indachtig zeg je: “Ik begin nu met Hatsurei ho”. Dit zeg je tegen je geest en je onbewuste, maar je laat het overal rondzingen.

Kenyoku ho
Kenyoku ho, droogwassen, is een techniek om de energiekanalen te reinigen en te versterken. Deze techniek werd gebruikt bij vele vechtsporten en bij chi kung scholen, zoals Jiujitsu, Aikido en Kiko en werd ook door Usui gebruikt. Waarschijnlijk komt deze rituele techniek van de Shinto priesters. Het ritueel was om het lichaam te reinigen alvorens contact te maken met de goden. Zij die bekend zijn met vechtsporten zullen twee onderdelen van deze techniek herkennen. De eerste is een neerwaarts blok over het midden (gebruikt in een groot aantal vechtsporten als Karate, Kung Fu, Aikido, enzovoorts). Dit neerwaartse blok wordt gevolgd door wat in de vechtsporten meestal een “shirk” wordt genoemd, een techniek om de hand van een tegenstander van je pols te halen door de zijkant van je hand naar beneden langs je arm te bewegen.

A. Plaats je rechterhand op je linkerschouder, zo dat de rechtervingertoppen op de linkerschouder liggen. De hand is open, de vingers liggen tegen elkaar en wijzen naar boven. De hand ligt met de palm tegen het lichaam.

B. Laat de hand omlaag glijden naar de rechterheup. Beweeg de hand over de borst en eindig met de vingers omlaag op de rechterheup. De hand blijft gedurende de hele beweging in licht contact met het lichaam. (Dit wordt in vechtsporten een neerwaarts blok met open hand genoemd.)

C. Herhaal dit met de linkerhand op de rechterschouder en verplaats hem naar de linkerheup.

D. Plaats je rechterhand opnieuw op de linkerschouder. Laat je rechterhand langs je linkerarm omlaag glijden (binnenkant of buitenkant, elke kant bestrijkt andere meridianen – zie de NB.) helemaal naar de vingertoppen. (Dit is wat in gevechtsporten een “shirk” wordt genoemd en wordt gebruikt om de hand van een tegenstander van de arm te verwijderen als die hem heeft vastgegrepen.)

E. Herhaal dit met je linkerhand op je rechterarm.

F. Begin met de rechterhand op de binnenkant van de linkerelleboog en laat de hand naar de vingertoppen glijden.

G. Herhaal dit met de linkerhand op de binnenkant van de rechterelleboog.

NB. Sommige masters leren dat de hand naar de binnenkant van de arm moet glijden en andere dat hij naar de buitenkant van de arm moet glijden. De verschillende versies stimuleren verschillende meridianen. De binnenkant is yin en heeft effect op de longen-, hart- en niermeridianen. De buitenkant is yang en effectueert de dunne en de dikke darm, evenals de drievoudige verwarmingsmeridiaan.

Jyoshin Koki ho
Jyoshin Koki ho (Joshin Kokyo ho) is een ademhalingstechniek. Je ademt Reiki in door de neus en door de kruin, tot in de Hara. Je ademt uit vanuit de Hara. Deze techniek is deels meditatie, deels het opladen van de Hara met energie en wordt gedaan om de geest te reinigen.

Jyoshin Koki ho wordt gedaan om geest, hart en gedachten te reinigen. Het is een richtmeditatie en ademhalingstechniek. Om Jyoshin te doen, begin je met je handen in Gassho en je ogen gesloten. Adem in door de neus en uit door de mond. Op de inademing adem je het licht van Reiki in door je kruin tot in de Hara. Laat het licht je lichaam volledig vullen, daarbij alles wat negatief is omzettend in licht. Dit neemt spanning en opwinding weg en kalmeert. Op de uitademing adem je dat licht uit. Straal het van jou uit het universum in.

Gassho
Gassho is heel gebruikelijk in veel Oosterse tradities. In de Indo-Tibetaanse traditie heet het “Namaste”. Gassho is je handen in een bidpositie houden op ongeveer borsthoogte. In Reiki wordt Gassho gedaan door op de vloer of op een stoel te zitten. De handen in de bidpositie met de middelvingers tegen elkaar van de borst af wijzend. De ogen zijn gesloten. De Reikiprincipes worden opgezegd (alleen vandaag: geen woede, geen zorgen, wees bescheiden, werk aan jezelf in erkentelijkheid, wees vriendelijk naar alles).

De middelvingers raken elkaar omdat dit de meridianen completeert die in de hand eindigen. Met name het vuurelement eindigt op de top van de middelvinger (sommigen noemen dit de “Reiki-laser”).

Seishin Toitsu
Je zit in Gassho (Namaste) positie. Deze techniek bevat ademen door de handen.

Op de inademing adem je in door de handen. Zie het Reikilicht dat de handen in stroomt en in de Hara vloeit. Je Hara is gevuld met licht. Sommigen zien de Hara als een vuur of als een wit licht als ze dit Reikilicht inademen en het vuur in de Hara toeneemt.

Op de uitademing zie je de energie terug uit je handen stromen. Het licht en de energie in de Hara blijven bij je.

Je zult merken dat je Hara en je handen aardig warm kunnen worden als je dit doet. Ga er mee door tot je vindt dat het goed is.

(NB. Als dit in een groep wordt gedaan, is dit het moment dat de leraar “Reiju” of een afstemming zal doen. Deze groepsgewijze uitoefening van Hatsurei ho wordt “Shuyo ho” genoemd.)

Reikiprincipes
De Reikiprincipes worden hier als affirmatie gezegd. Er wordt naar verwezen als “Gokai Sansho” en ze worden drie keer uitgesproken:
Alleen vandaag:
Geen boosheid.
Geen zorgen.
Wees bescheiden.
Werk aan jezelf in dankbaarheid.
Wees vriendelijk naar alles.

Mokunen
Mokunen richt de bewuste aandacht op het afsluiten van Hatsurei ho. Om Mokunen te doen, zeg je met een heldere geest: “Ik stop nu met Hatsurei ho”. Dit wordt gezegd tegen de geest en het onbewuste, maar laat het rondzingen door het universum.

 

 

 

 

 

@ copyrights www.Sangha-Reiki.com We zijn vandaag 26April 2018 :02u16:53

Webmasters: Vivianne Bovijn Borsbekestraat 148 - 9551 RESSEGEM
o.l.v. Tim Van Den Brande