Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

  home massage workshop contact registreerformulier sitemap login  
  VlagNederland VlagFrankrijk  
tim

 

           
  Fotogalerij

Fotogalerij

Agenda

Programma

On-line cursus

 

  Naamloos document

spiraal

Duiding van het symbool de"Spiraal "
vanuit de Bodhipat-meditaties.

Betekenis en werking van het symbool

 

In Bodhipat wordt "de spiraal "het "verheffingssymbool" genoemd.

In de betekenis van het verheffen ligt de ervaring van "het gedragen"  worden,
tijdens de initiatie en meditatie, maar ook tijdens je leven zelf.

Het is op zijn plaats hier eerst wat te vertellen over het hogere bewustzijn
en de krachten van hen die in het hogere bewustzijn leven,
die dit bewustzijn "eigen" hebben gemaakt.
Iedere psychisch en/of spiritueel gebied in de mens is bewust te ervaren.
Enige leer van deze bewustzijnsgebieden is dan wel belangrijk. Hierover later dus wat meer.

Wat van belang is is dat het individuele bewustzijn op allerlei niveau's
verbonden wordt met het bewustzijn van de gidsen, met de kracht van de gidsen, de spirituele wereld.
Dit heeft tot gevolg dat er in het lichaam door de persoon het bewustzijn van de begeleiding wordt ervaren.
Alle verbindingen die gemaakt worden zijn voelbaar en tastbaar voor de geïnitieerde.
Deze verbinding is er dus op alle niveau's van bewustzijn.
Met andere woorden: iedere chakra is verbonden met de kracht van de gidsen.

Waarom is het belangrijk dat deze verbindingen er zijn?
Allereerst is er de bereidheid van hen in het hogere bewustzijn om ons te helpen.
In allerlei yoga-scholen en in het boeddhisme kennen we deze kracht als mededogen: de universele liefde verbonden met wijsheid.
We noemen hen met een verzamelnaam Sangha. Sangha is dus de groep van verlichtte wezens die ons bijstaan en die ons helpen.
Door het hogere bewustzijn te ontwikkelen zijn we in staat hen waar te nemen en te communiceren met hen.

Wat doen zij met ons?
Allereerst helpen zij ons met het bereiken van het hogere bewustzijn.
Zij ondersteunen ons in onze groei.
Vergelijk het met een kind.
Zodra je als volwassene een kind onder je hoede hebt zul je op allerlei manieren
pogen hen bij te staan, te voeden, te beschermen enz.
Het kind is,  juist in de ontwikkelingsfases,  zeer kwetsbaar
en het laatste wat je wilt is dat ze gekwetst worden.
Iedereen mag gelukkig zijn.
Zo ziet de sangha ons dus ook, als mensen in een groeifase,
ieder op zijn unieke manier.
En voor een ieder is hulp, begeleiding, liefde, wijsheid enz.

Hoe kun je,  vanuit hun perspectief, ons dan helpen?
Door de verbinding er te laten zijn.
Door in energie ieder facet van ons bij hen te laten zijn en in energie
en liefde ieder aspect van hen bij ons te laten zijn.
Dit symbool geeft dus aan hoe deze verbinding bestaat en hoe deze werkt.

 

De duiding van de tekening

In de tekening zien we vier kleuren getekend. Het wit, geel, oranje en blauw.

Door afstemming op de energie van de spiraal zien en ervaren we de werking van deze energieën.
Het witte is de energie die we kennen als de zuivere waarheid,
het zuivere bewustzijn van het allerhoogste dat we kunnen ervaren.
Het is de energie, het bewustzijn, waarin het ego niet bestaat, waar er dus verlichting is.
Tegelijk tijd geeft dit dus de ruimte aan het zuivere handelen.

In de vorm van de witte energie zien we de open ruimte die we krijgen voor onze plek op aarde,
dat we hier als ziel op de aarde mogen staan.
Vanuit deze plek, die we dus gaan innemen, is de verbinding met onze basis,
ons leven, onze manier van voorzien in onze levensbehoeften.
De energie stroomt door naar ons hartcentrum en in het verlengde hiervan door onze armen (de manier waarop we handelen).
Hier geven we dus deze liefde, deze zielekracht door, aan ieder waar we mee te maken hebben.
Van hieruit loopt de stroom door naar onze keel, waar we ons uiten.
We worden dus geholpen om onze waarheid in het witte licht te uiten.
Om het werkelijk te zijn, in al onze expressie-wijzen.
Het wit stroomt verder naar het hoofd, het denken, we worden ons gewaar van de universele waarheid in onszelf.
Hierboven nog worden we weer bewust van onze zielekracht in de zuivere verbinding
met het universum en het universele bewustzijn. We ervaren dus het contact met alle zielen.

In het blauw zien we het inzicht van de gidsen: het zuivere intuïtieve weten.
We krijgen contact met allerlei inzichten middels onze intuïtie.
Dit betekent dat er een onderscheid ontstaat tussen wat we zelf denken en wat we leren kennen als intuïtie.
De gedachten worden dus eigenlijk ingegeven.

Het geel is de energie van de universele wijsheid.
Met andere woorden we leren door deze stroom het contact met de universele waarheid ervaren.
De wijsheid van het universum stroomt in ons binnen.
We begrijpen wellicht ineens waarom en hoe de dingen gaan zoals ze gaan enz.

In de oranje energie is de zuivere verbinding gelegd tussen
enerzijds de onverstoorbare universele energie, het Ohm,
en anderzijds de persoonlijke levenskracht.
In het oranje zijn we energiek, levenskrachtig en in een volmaakt evenwicht met het universum.
We leren dit kennen door een waarachtige standvastigheid op onze levensweg.
Veel yoga-scholen leren ons dit evenwicht middels allerlei oefeningen en natuurlijk het achtvoudige pad.

Het roze weerspiegelt de geestelijke zachtheid van de gidsen,
het volmaakt evenwicht tussen de liefde voor al wat leeft en voor het universele leven (bewustzijn).

 

De meditatie en het behandelen 

Hoe mediteer je met de spiraal?

Neem een juiste asana, houding, zit je en ontspan je jezelf.
Na ontspanning bereikt te hebben, richt je de aandacht volkomen naar binnen
en laat je langzaam alle contacten met je vijf zintuigen los.
Je wordt je bewust van de energie stromen in je lichaam en je probeert je te concentreren op je ruggengraat.

Vanuit je hartniveau visualiseer je zo levendig mogelijk witte energie die spiralend
langs je ruggengraat naar beneden stroomt en vervolgens weer spiralend omhoog stroomt langs je ruggengraat.
Tot diep in je schedel, of zelfs daarboven.
Daar laat je de stroom weer indalen naar beneden tot aan je basis.
En dan weer omhoog, enzovoort.
Je creëert hiermee dus een witte pilaar van energie om je ruggengraat heen en dus eigenlijk om je centrale kanaal heen.
In dit kanaal nu gaat, door de spiralende kracht eromheen, de witte en rode energie stromen in de sushumna.
Dit kanaal is het "vat" waarin de "wortel" ligt van alle chakra's.
Ieder chakra heeft weer zijn functie op normaal level, maar ook op het gebied van het bovenbewustzijn.
Mocht je zover zijn dat je boven-bewustzijn zich ontwikkeld, gaat de chakra op het desbetreffende gebied "open" en gaat stralen. 

In deze werking ligt dus de ontwikkeling van het bovenbewustzijn (het bewustzijn van de gidsen) besloten.
Tevens laat het zien waarom je na inwijdingen energie kan gaan voelen, horen, zien e.d.

In behandeling van derden met deze energie zien we vooral een werking in
het begeleiden van hen die zich spiritueel ontwikkelen.
We passen deze energie dus toe als leraar op de leerling.
Dit gebeurt meestal pas bij een intensieve training,
maar kan ook gebeuren in die situaties waarin het werken voor gidsen centraal staat.

Het werken met de witte kolommen van energie met een blauwe rand,
zoals ik deze visualiseer, heeft tevens als functie dat de persoon zich veel meer gesteund voelt in zijn "staat van zijn".
Het kan zijn dat er een bepaalde vorm van wankelen is in de persoon,
dat er nog weinig stevigheid is in het staan op de aarde.
Het gebruik van dit symbool geeft de behandelde meestal de kracht om "zijn kruis te dragen".

 

 

 

 

 

 

 

@ copyrights www.Sangha-Reiki.com We zijn vandaag 26April 2018 :02u14:56

Webmasters: Vivianne Bovijn Borsbekestraat 148 - 9551 RESSEGEM
o.l.v. Tim Van Den Brande