Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

  home massage workshop contact registreerformulier sitemap login  
  VlagNederland VlagFrankrijk  
tim

 

           
  Fotogalerij

Fotogalerij

Agenda

Programma

On-line cursus

 

  Naamloos document

raku

Duiding van het symbool "Raku"
vanuit de Bodhipat-meditaties.

De duiding van de tekening

In de tekening zien we alle stromen in energie getekend.
Eigenlijk zien we de verlichte en spiritueel ontwikkelde mens.

Er is de volledig stromende witte kracht van de waarheid,
de universele bron van bewustzijn die stroomt en eigen is gemaakt.
In de mens is er het volledige bewustzijn van het licht boven,
onder de mens, om hem heen, de volledige zelfrealisatie.
In meer algemene bewoordingen zie je dat het lastig is om het specifiek aan te geven, te duiden wat het is.
De mens hier getekend is zich volledig bewust van zichzelf en staat in die kracht stevig op de aarde,
terwijl hij tegelijkertijd die kracht uitstraalt naar de wereld om hem heen en naar de gebieden boven hem.
Hij is zich als het ware de aarde èn de hemel volledig bewust, in zichzelf als mens op deze aarde.
Daarmee straalt deze mens in het witte licht deze witte kracht uit.

Het witte licht wordt omgeven door het gele/goudachtige licht.
Dit is de wijsheid van wat er werkelijk is in dit universum.
Hiermee wil ik zeggen het zuivere onderscheid kennen, ervaren en leven van wat werkelijkheid is.
Het is de volledige kennis van het universele in de mens en om de mens heen.
De "prajna" van het bewustzijn.
Hierin ligt de kennis van alle scholen, stromingen enzovoort in begrepen.

Door het samenstromen van het universele (witte) bewustzijn en
de universele (goudgele) kennis onstaat het volledige mededogen.
Dit wordt uitgebeeld door het blauwe licht in de mens,
het blauwe licht om de aura heen en in de achtergrond van het violet.
Mededogen is de liefde voor al wat is, verbonden met de wijsheid.
De liefde voor het leven en het bewustzijn inherent hiermee is de rode warme kracht.
Mededogen is dus ook de "goddelijke" blauwe kracht, waarmee de mens de handeling laat gebeuren.
Het inzicht in de energieën, het werken met deze energieën is dus een onderdeel van deze kracht.
Met het lichaam en de handen in namaste, gassho, ontstaat het potentieel
en de wens om te delen in die kracht, om te harmoniseren en te laten groeien, vanuit het hart.

Achter de mens zie je twee figuren getekend.
In de verbinding in liefde met het inzicht en het wezen van hen die al verwezenlijkt zijn
ligt de kracht van de spirituele bescherming, die nu eigen is geworden.
Het violet is een beschermende energie die ons de kracht van de universele liefde laat voelen.
Tegelijkertijd is deze kracht onontbeerlijk voor de spirituele groei.
Ze laat steeds zien waar we zijn, wie we zijn geworden, wat er nog kan enz.
Het is tevens het aspect van de spirituele kalmte die we hebben leren kennen in de Seiheki.
De kalmte van het zonder ego zijn, de emoties opgelost in de leegte van het vat.

Door deze leegte en spirituele kalmte onstaat vanzelfsprekend de openheid voor het universele.
Het open vat boven het hoofd is als het leeg zijn van de mediterende, het gebed van de biddende, het antwoord op iedere vraag...

Tegelijkertijd zien we en zijn we de ziel, het universele bewustzijn gerealiseerd als de pilaar van licht
stralend tot in de hemel, zich volkomen bewust van zichzelf, in alle wijsheid.

 

De betekenis van de raku

In de betekenis van de raku zien we al de verbinding van al het voorgaande.
Soms wordt de Daikomyo gezien als de voleinding.
Als de verbinding van alles wat is.
Ik ervaar echter in deze tekening en in het symbool raku of Dumo, de voleinding zelf.
Dit is de kracht en het doel zelf waarnaar eenieder streeft.
De verlichting zelf. In de Daikomyo ligt de werking van de raku in spirituele groei besloten en verklaard.
Het is de werking van de raku in de daikomyo die deze werkzaam doet zijn.

Tevens geeft dit symbool, als teken van verlichting,
als baken in de storm, als bliksem in de donkere nacht, hoop en vertrouwen.
Net zoals de regen altijd zal vallen op de aarde, zal er altijd de verlichting zijn.
Hoe zeer er ook het lijden is in de mens, de verlichting, het ophouden van het lijden zal er ook zijn.
We kunnen ons als mens inzetten voor onze groei, de ander helpen in de groei,
en proberen het goede te doen, het kwade te laten, zorg te dragen dat het goede op kan komen
en te zorgen dat het kwade niet opkomt, als het ethische gedrag dat beleeft wordt;
verlichting zelf is uiteindelijk het doel en de weg.

Alle pijn, of dit nu geestelijk of lichamelijk wordt ervaren, lost op in het licht van de Raku.
Om deze staat te verwezenlijken is het noodzakelijk de openheid in jezelf te creëren om dit te laten plaatsvinden.
De eerdere symbolen zijn een weg naar deze staat toe.
In de werking van de symbolen (en dus de sturing van de energie) is het de Raku waar we naar toe groeien,
als lotus die onder en in de modder groeit en uiteindelijk onaangetast zijn bloem prijs geeft om te stralen in schoonheid.

Dat is denk ik de boodschap van alle reiki-scholen en stromingen.
En deze boodschap komt overeen met de boeddhistische visie op welzijn. 
Anders als in de mysteriescholen is met reiki, spirituele ontwikkeling door openstelling van de mens,
een levendige ervaring mogelijk, die tastbaar is en open.
Doe ons best zou ik zeggen!

In behandeling zal de Raku weinig of niet gebruikt worden.
In spirituele ontwikkeling is de raku onontbeerlijk.
De kracht van Raku, Dumo, is het richten van bewustzijn zelf!

Omlaag getekend en gestuurd zullen we in ons bewustzijn dalen, indalen, zakken enz.
Tevens zullen we dieper kunnen incarneren en dus dieper liggend karma kunnen ervaren.
In meditatie is het visualiseren van de raku in het centrale kanaal een methode van reiniging.
Waar de karma's als klesa's: stukjes vastigheid, aanwezig zijn naar buiten worden gestuurd om opnieuw ervaren te worden.
Dit kan een heftige reactie in het welzijn van de student geven!
Tegelijkertijd wordt echter het universum in de persoon gezet.
De persoon zal dus een meer universeel karakter krijgen:
het ego lost weer een stukje op, overigens zonder zichzelf te verliezen.

De Raku omhoog getekend is de kracht van de mens het universum in sturen.
Dit kun je vergelijken met het afschieten van een pijl recht omhoog:
hij zal altijd weer terugvallen.
Je zal in die staat dus de universele kracht ervaren, het universele, hogere bewustzijn.
Tegelijkertijd,  of beter hierop volgend, zul je weer terugkeren naar het "aardse" bewustzijn,
verbonden zijn met de zintuigen en het denken.
In mijn beleving hebben we deze kracht nodig als we bijvoorbeeld de afstandsbehandelingen doen,
waar we al een moment één zijn met deze kracht.

Vanuit het oogpunt van spirituele groei is echter het bewustzijn
in het lichaam zelf noodzakelijk om het karma, de problemen, op te lossen.
Hiermee lost immers het ego op in de kracht van verlichting.
Je zou kunnen zeggen: het is wellicht beter om het bewustzijn uit te rekken, dan om het omhoog te laten gaan.
De spirituele groei is eigenlijk het doen uitrekken van het bewustzijn.
In boeddhisme noemen we dit tan-tra: tan is uitrekken, tra is het doen.

Mijn oprechte wens voor eenieder is dan ook:
Sta op de aarde en in de hemel,
als je hart dan stroomt,
wie zou er niet volmaakt gelukkig zijn?

Raku wordt gebruikt bij het doorgeven van afstemmingen,
maar normaal gesproken niet bij individuele helingen.
Ik heb sommige auteurs zien beweren dat Raku "helpt bij het oplossen van negatieve karma
en de student in hogere bewustzijnsferen brengt tijdens een afstemming".
Het wordt aan het einde van een afstemming gebruikt
om de aura's en de energieën van de master en de student te scheiden.

soms ook

VUURDRAAK

genoemd

Vuurdraak, of fire dragon,  is een Yogasymbool.
Het is indirect een symbool voor de kundalini omdat de zeven bochten de zeven chakra's symboliseren.
Het symbool wordt echter van boven naar beneden getekend.
Het werkt goed voor problemen van de ruggengraat.
Het verwijdert blokkades in de chakra's, zodat de energie goed via de ruggengraat naar boven kan stromen.
Bijvoorbeeld bij het tweede chakra kan het symbool mannen en vrouwen helpen die door de menopauze gaan.

Het laat de energie langs de chakra's stromen, zowel aan de voor- als achterkant.
Het heeft dus een harmoniserend effect op het lichaam,
doordat het de belangrijkste energie-ader(s) in het lichaam deblokkeert.
Werkt daarom erg goed bij problemen met de ruggengraat
en het via de ruggengraat omhoog brengen van energie . 
Wanneer er geen pijnen zijn is dit symbool ook heel goed te gebruiken om
vermoeidheid op te lossen, dus de levensenergie te activeren.

Bij pijnen met andere symbolen te gebruiken b.v. Sei He Ki, Zonar, Hosanna .

Vuur Draak, Vuur Slang of Nin Giz Zida

Van de Vuur Slang wordt gedacht dat hij het chakrasysteem opent.
Dit geeft de Reiki helingsenergie de mogelijkheid in de persoon te stromen die de afstemming of heling ontvangt.
Kenmerkend is dat het symbool van boven naar beneden op de rug van de persoon wordt getekend
aan het begin van een afstemming of een helingsessie.


De Hui Yin en de violette ademhaling

De Hui Yin en de violette ademhaling worden normaal gesproken niet beschouwd als traditionele technieken.
Je kunt afstemmingen doorgeven terwijl je ze wel of niet toepast.
Sommigen beweren dat de afstemming krachtiger is als deze technieken gehanteerd worden.
Dit is zelfs erg waarschijnlijk, omdat de Hui Yin een Chi Kung techniek is die de microkosmische omloop genoemd wordt.
Als je dit gebruikt, wordt je Chi een deel van het totaal wanneer je een afstemming uitvoert.
Ik heb ervaren dat de afstemmingen sterker "voelen" als je ze op deze wijze doet.


De Hui Yin

Het Hui Yin punt bevindt zich tussen de anus en de geslachtsdelen.
Om deze techniek toe te passen moet dit punt samengetrokken worden, terwijl de tong tegen het zachte gedeelte van het gehemelte (achter de boventanden) geplaatst wordt.
Ik heb sommige masters zien speculeren dat wanneer zij Hui Yin gebruiken
en de violette ademhaling tijdens een afstemming,
dat er dan een speciale vorm van hoog frequente Chi het systeem binnentreedt
en door het Hui Yin punt gaat, waardoor het geheel een krachtiger proces wordt.
Sommige masters gaan zelfs zover dat zij beweren dat de contractie moet worden vastgehouden
gedurende het gehele proces van de afstemming om te voorkomen dat de chi uit dit punt ontsnapt.
Zoals bij al dit soort speculaties weet niemand echt wat de waarheid achter dit soort aanspraken is.
Het enige wat ik kan aanbieden is dat Usui geen gebruik maakte van dit proces.
Als je besluit de Hui Yin te gaan gebruiken,
moet je goed oefenen om de controle over de spieren te ontwikkelen
om de contractie voor langere tijd aan te houden.
Om de spieren te ontwikkelen, moet je de contractie van dit gebied oefenen.
Maar doe voorzichtig!
Overdrijf niet en doe jezelf geen pijn!
Je kunt deze spieren ook oefenen tijdens je gewone leven gedurende de dag.
Als je langer oefent, wordt het steeds gemakkelijker
en zul je in staat zijn de contractie voor langere tijd aan te houden.


op een andere wijze getekend

of

 

 

 

 

 

 

 

@ copyrights www.Sangha-Reiki.com We zijn vandaag 26April 2018 :02u14:46

Webmasters: Vivianne Bovijn Borsbekestraat 148 - 9551 RESSEGEM
o.l.v. Tim Van Den Brande