Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

  home massage workshop contact registreerformulier sitemap login  
  VlagNederland VlagFrankrijk  
tim

 

           
  Fotogalerij

Fotogalerij

Agenda

Programma

On-line cursus

 

  Naamloos document

hon sha ze sho nen

"Geen verleden, heden of toekomst
De Boeddha in mij reikt de Boeddha in jou
om verlichting en vrede te bevorderen
je bent onbeperkt en onbegrensd
je bent.
"

 Duiding van het symbool " HON SHA ZE SHO NEN"
vanuit de Bodhipat-meditaties.

Betekenis en werking .

In de verschillende reiki-stromingen wordt HSZSN symbool 3,

 • het afstandsymbool of  het contactsymbool genoemd.
 • In Bodhipat noemen we het: bewustzijnsymbool

Letterlijk betekent het: "de bron van de persoon is het zuivere bewustzijn."

HON SHA ZE SHO NEN
HON oorsprong, universum chakra 7 en 6 wit en violet
SHA in leven blijven chakra 5 blauw
ZE zijn chakra 4

groen

SHO emoties chakra 3 geel
NEN bewustzijn, aandacht chakra 2 en 1 oranje en rood

Dit is een oude boeddhistische mantra waarin we belang hechten aan
de juiste verhouding (en synthese) tussen de mens en het bewustzijn. 
Het individuele bewustzijn ervaren we in het dagelijkse leven als we aandacht hebben,
het bewuste "in het nu zijn" bij wat we aan het doen zijn,
middels de contacten en impressies van onze zintuigen en het denken.

Het juiste en volledige bewustzijn ervaren we echter alleen als we volledig en
volmaakt  in het hier en nu zijn.
Één-zijn dus in samadhi, volledige concentratie.
Dan is er geen tijdsbegrip meer: geen verleden, geen heden, geen toekomst.
Dat houdt dus een achtzaamheid of bewustzijn in dat verder gaat dan alleen het normale dagelijkse aandachtig zijn.
Het betekent een volledige en correcte aandacht/achtzaamheid/bewustzijn voor wat er is op dit moment, op deze plek.

Het bovenstaande geeft al aan dat de werking van HSZSN er een is die
we zien op het gebied van onze conditioneringen in ons denken en doen.
De gevolgen van onze overtuigingen ontstaan uit conditioneringen en
de oude daaruit voortvloeiende wilsuitingen liggen vast in wat we "karma" noemen.
HSZSN lost deze karma's op in het licht van de universele wijsheid, waarheid en inzicht. 
Door het oplossen van de karma's zijn we eigenlijk vrij van het ego -op dat moment van meditatie-

Dit maakt dat we het werkelijke spirituele contact ervaren zonder ons normale tijdsbegrip of ruimtebegrip.
Hierdoor is er het zuiver spirituele waarnemen en handelen zonder karma te creëren!
Aangezien het karma is dat de mens bindt aan het lichaam èn het rationele tijd- en ruimtebesef ,
het vrije zuiver geestelijke bewegen in de ruimte en tijd tegenhoudt
zorgt het oplossen van deze beperkingen in het gebruik van de HSZSN
voor de mogelijkheid tot de afstandsbehandeling.
Dit is de dubbele reden dat het symbool werkt op zowel afstand als in de tijd.
Het zuivere gebruik van intuïtie tegelijkertijd met het ontbreken van tijd en ruimte,
het spirituele schouwen èn het contact met de universele wijsheid geven bij elkaar de kracht van de afstandsbehandeling.
Het is dus mogelijk om door éénwording met HSZSN volledig bewust in de toekomst
of in het verleden te zijn, èn hier spiritueel te handelen....

 

De duiding en betekenissen in de tekening

Meestal zijn we geneigd om te denken over het verleden of de toekomst.
Dit denken is -in wie we zijn- geconditioneerd.
We denken steeds op eigenlijk dezelfde wijze.
We voelen steeds op eigenlijk dezelfde wijze bij gelijkende emoties bij gelijkende omstandigheden enz.
We veranderen slechts weinig in wie we zijn (we slijten net zo hard als marmer, liedje van H.v.V.).

Het symbool HSZSN staat voor de volledige aandacht in het nu,
zonder de conditioneringen van ons denken, in het volledige bewustzijn.
Wat is er dan wel op dit moment?
In samyama op HSZSN (zie:  concentratie bij uitleg chokureï) ervaren we
in spirituele openheid het vrij zijn van het rationele denken.

In deze zuivere staat bestaat er geen tijd, tijd is immers gebonden aan het rationele denken.
In deze staat is er slecht zuiver bewustzijn. Het zuivere nu.

Wat er dan wèl is noemen we het zuivere spirituele bewustzijn: manas.
In dit bewustzijn is er het universele aspect in wat we ervaren.
M.a.w. in onszelf, het persoonlijke bewustzijn,  ervaren we het (delen van) universele bewustzijn d.m.v. manas.
In dit manas (het individueel ervaren spirituele bewustzijn) ligt de overlapping
van het individuele bewustzijn met het universele bewustzijn (alaya-vïjnana).
Hierin neemt de intuïtie de plek in van het rationele denken. 
We denken/ervaren intuïtief dàt wat we eigenlijk niet rationeel zouden denken/ervaren.
In samyama op HSZSN is er dus de volledige spirituele ervaring, zonder de tussenkomst van onze ratio.

Wanneer doen we dit?
Zodra we in meditatie samyama op HSZSN ervaren is er een intuïtief inzicht in wat er speelt,
of waar op werd afgestemd.
Het spirituele, intuïtieve inzichts-aspect zien we in de tekening getekend als het paarse, violette licht.
Het witte licht is het zuivere bewustzijn dat we toelaten.
Het gele licht is het aspect van wijsheid dat ons ten deel valt.

In een situatie ervaren we, zonder het aspect tijd, een inzicht dat verder reikt dan het normale denken. 
Hierin wordt dus het denken getransformeerd naar de intuïtie en
zal er een direct inzicht zijn in die situatie en de behoefte van dat moment en die plek enz.
Door dit inzicht zelf is er direct de klaarheid en helderheid over wat er nodig is.
Dit geeft ons dus de mogelijkheid om op spirituele wijze (met gebruik van manas) de behandeling te doen.
Vaak is het plaatsen met de juiste intentie van de symbolen al genoeg.
We zien het al gebeuren, door de kracht van de samyama op HSZSN. 
Dit is het hoe en het waarom het mogelijk is de afstandsbehandelingen te doen, of beter: te laten plaatsvinden.
Eigenlijk is namelijk  het ego juist niet betrokken bij deze wijze van behandelen,
daar de lichamelijke zintuigen en het denken tijdelijk zijn uitgeschakeld.
Het is door ons manas middels onze kruin- en voorhoofds-chakra dat we dit manas ervaren.

 

het behandelen 

De ervaring van samyama met HSZSN heeft al laten zien dat we ons spirituele bewustzijn ontwikkelen
met de samyama op HSZSN. Op de weg daar naar toe ervaren we echter ook waar we ons denken nog niet kunnen loslaten.
Door deze conditioneringen,  het vasthouden van het denken, ervaren we onze grootste spirituele hindernis.
Waar HSZSN de zuivere intuïtieve staat vertegenwoordigd, is het ons denken dat voor ons voelbaar wordt in meditatie op HSZSN.
Door de meditatie kunnen we ons pijnlijk bewust worden van onze vastzittende plaatsen (overtuigingen) in het lichaam.
Het lichaam is namelijk nooit los te zien van onze geest/ziel.
We zullen dus de pijn voelen waar we niet stromen.
Dit noemen we de karmische pijn.
Het karma dat daadwerkelijk fysiek ervaren wordt in het lichaam.
Ook in de behandeling van iemand kun je door de afstemming op HSZSN in het lichaam van de persoon zijn karma waarnemen.
Je kunt zelfs in dat lichaam en/of de geest kijken wat er is, wat er speelt.
Door gebruikmaking van de energieën en bewustwording in de persoon kunnen dus langlopende (incarnaties lange)  kwesties worden opgelost.
Niet snel, maar als proces in een langer durende ontwikkeling.
Zodra het bewustzijn van de persoon meehelpt, zich openstelt voor heling en nieuwe harmonie zal er sneller resultaat zijn.
Dat gebeurt alleen als er voldoende vertrouwen is tussen de behandelaar en de cliënt.
De persoonlijkheid van de behandelde zelf wordt immers aangesproken op het handelen en wils-uiten zichzelf uit het verleden!
Dit is zowiezo een moeilijk proces daar, het het omkeren in de diepste zetel van het bewustzijn inhoudt.
Het karma is immers door de persoon zelf al eerder gecreëerd.

Laten we echter de oude karma's los dan stroomt er weer energie waar dit wellicht al lange tijd niet meer kon stromen.
Dat gevoel is te vergelijken met het thuiskomen na een wereldreis....

VARIATIE'S

 • 1 Scheiding tussen mannelijke en vrouwelijke kant
 • 2 Ogen
 • 3 /4 Emoties
 • 5 Mond
 • 6/7 Keel
 • 8/9 Borstkas
 • 10 Hart
 • 11 Middenrif
 • 12 Ruggegraat
 • 13 Vastzittende emoties
 • 14 Aarde-energie die omhoog komt
 • 15 Bekkenschaal
 • 16/17 Bovenbenen
 • 18/19 Knieën
 • 19/20 Onderbenen
 • 21/22 Voetchakra's

 

 

een tweede variatie

 

 

 

 

 

@ copyrights www.Sangha-Reiki.com We zijn vandaag 26April 2018 :02u16:01

Webmasters: Vivianne Bovijn Borsbekestraat 148 - 9551 RESSEGEM
o.l.v. Tim Van Den Brande