Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

  home massage workshop contact registreerformulier sitemap login  
  VlagNederland VlagFrankrijk  
tim

 

           
  Fotogalerij

Fotogalerij

Agenda

Programma

On-line cursus

 

  Naamloos document

harth

Duiding van het symbool "HARTH"
vanuit de Bodhipat-meditaties.

Betekenis en werking van het symbool

 

In Bodhipat wordt "het harth" het "liefde-symbool" genoemd.

In de betekenis van het woord liefde ligt de ervaring van "universele liefde" ,
tijdens de initiatie en meditatie, maar ook in je leven met anderen en jezelf.

Ik heb een speciale band met dit symbool, door de manier waarop we het gekregen hebben.
Op een kerstetentje in 1998 of 1999 kwam mijn lerares op bezoek met haar vriend.
In de autoriteit naar het gezin toe zag ze al steeds haar (chinese reiki-)gids.
Deze liet haar een symbool zien, of in ieder geval een stuk ervan.
Bij ons aangekomen zijn we eerst gezellig gaan eten. 
Na het eten vroeg ze me of ik nog wat gemerkt had.
Door alle drukte had ik niet zo snel door wat ze bedoelde, maar door me af te stemmen
of er iets was zag ik ineens een stuk blauw naar me toe zweven.
Dichterbij bleek het een tekeningetje.
Het was het spiegelbeeld van wat zij had gekregen tijdens de autroreis.
Door de twee delen bij elkaar te voegen kregen we het hele symbool duidelijk.

Hierop werden eerst mijn lerares en ik ingewijd door de gidsen
via elkaar en wij konden daarna alle anderen inwijden in dit symbool.

Belangrijk was de open verticale tussenruimte.
Dus echt een losse linker en rechterhelft.
Toen ik vroeg wàt het nu eigenlijk precies was kregen we als antwoord:
"och altijd die woorden: het is gewoon liefde".
Later ben ik door meditatie gaan begrijpen wat het symbool deed en
hoe het werkte, maar het belangrijkste was en is nog steeds:
het is liefde, voel het, leef het!

 

De duiding van de tekening

In de tekening zien we drie kleuren getekend.
Het wit, geel/goud en het blauw.
Door afstemming op de energie van het hart zien en ervaren we de werking van deze energieën.
Het witte is de energie die we kennen als de zuivere waarheid,
het zuivere bewustzijn van het allerhoogste dat we kunnen ervaren.
Het is de energie, het bewustzijn, waarin het ego niet bestaat, waar er dus verlichting is.
Tegelijk tijd zorgt deze energie voor de ruimte die we nodig hebben om zuiver te handelen.

In de vorm van de witte energie zien we alle kracht vanuit het  universele bewustzijn stromen door de mens.
De hele kern van de mens is in deze verlicht door deze energie.
Er is a.h.w. één grote energiezuil van wit licht omhoog van de mens naar het universum en van het universum in de mens.
Tevens wordt er op verschillende niveau's contact gemaakt met de buitenwereld,
met de verbindingen die de mens heeft met de ander.

Het stromen van de witte energie lijkt op vleugels van wit licht,
we ervaren deze golvende bewegingen van wit licht als we verbinding maken met deze energie.
Overal is dit universele bewustzijn verbonden met het blauw, de "goddelijke" liefde.
Misschien is het beter te spreken van universeel mededogen: de liefde die verbonden is met de volledige wijsheid.
Het goud/geel op de tekening laat zien dat door het stromen van het universele bewustzijn,
verbonden met de universele liefde ook de universele wijsheid stroomt.

 

In deze tekening zien we dus hoe wij als mensen volledig in deze universele energie mogen gaan staan.
Alle energieën bij elkaar kennen we als het grote mededogen.

 

De meditatie en het behandelen 

Hoe mediteer en behandel je met het hartsymbool?

Na een juiste houding bereikt te hebben ontspan je jezelf.
Na ontspanning bereikt te hebben, richt je de aandacht volkomen naar binnen en
laat je langzaam alle contacten met je vijf zintuigen los.
Je wordt je geestelijk  bewust van de energie-stromen in je lichaam en je probeert je te concentreren op je volledige lichaam.
Voel je hele lichaam in één keer.
Zo ontwikkel je het geestelijke tast-bewustzijn.

Vanuit deze staat voel je welke emoties er spelen in verband met mensen dicht bij je,
dan de mensen iets verder weg, dan nog iets verder weg enz.
Steeds laat je deze mensen los in vrede: opdat ze gezond en gelukkig mogen zijn.

Zo los je allerlei emoties op die eigenlijk jezelf in de weg zitten.
We noemen dit de metta-oefening. Liefdevolle vriendelijkheid.
Ontwikkeling van deze liefdevolle vriendelijkheid leert je langzaam maar zeker verzachten in je hart.
Je hart komt meer open te staan voor de medemens en alle gevoelende wezens in het universum.

Daar onze meningen en overtuigingen vaak de werkelijke liefde in de weg zitten (het verkeerde inzicht)
is het belangrijk het juiste inzicht te ontwikkelen .
Dit juiste inzicht bestaat uit verschillende wijsheden.
We zullen op weg naar de universele liefde ons bewustzijn moeten kunnen verenigen met het universele bewustzijn.
Hierdoor ervaren we ons lichaam en de sfeer buiten ons lichaam meer en meer als het universele lichaam.
In deze staat zullen we alles kunnen waarnemen zoals het werkelijk is in zijn ware aard:
de wijsheid van de grote spiegel. We onthechten tevens van alles wat we waarnemen. 
Doordat ons egocentrische voelen wordt getransformeerd tot het medevoelen naar de ander
onstaat het besef dat alle wezens gelijkwaardig zijn:
de wijsheid van gelijkheid.
Door deze vorm van waarnemen met ego-loos medegevoel onstaat inzicht en onderscheidingsvermogen.
We worden ons spiritueel bewust.
Dit is de wijheid van het onderscheiden.
Tegelijkertijd nemen we het oneindige licht waar.
Dit licht doordringt ons en maakt ons lichaam lichtend in onzelf.
Hier houd de ratio op en is er het volledige intuïtieve weten.
Alle handelingen die je vanuit hier (deze staat)  doet zijn eigenlijk egoloos en we scheppen dus ook geen karma
integendeel in deze staat lost het op!
De wijsheid die nu geldt is de wijsheid van de spirituele daad:
hierin wordt alles tot stand gebracht (de spirituele kracht verwezenlijkt).

Als wij in staat zijn ons volkomen en volmaakt (samyama) te verenigen met de energie van dit symbool,
zijn wij in staat om als bodhisattva's (engelen) te worden.
De volkomen liefde en de volkomen wijsheid en het volkomen universele medevoelen is de kracht van de engelen.
Daar gaat dit symbool over.

In groepsmeditaties (in een kring) of in een groepsbehandeling (om de persoon)
zorgt het stromen van deze energie door de groep heen voor een krachtveld waarin de verlichte zielen,
de boddhisattva's of de engelen het contact kunnen maken met ons.
In het midden van de cirkel ontstaat een prachtige witte kolom van het universeel bewustzijn.
Wij als mensen eromheen zijn hiermee dan verbonden.
Hierin kun je voor al je problemen een oplossing vragen, inzicht verkrijgen in die problemen
door de hoogste liefde: het universele mededogen.

Als we dus gaan mediteren en we kunnen deze energie ervaren door de sleutel die ons is gegeven,
verbinden we ons in ons hart om te werken aan onze verlichting,
te werken aan de betere wereld. Niet voor onszelf alleen, maar voor alle levende wezens.

 

 

 

 

 

 

 

@ copyrights www.Sangha-Reiki.com We zijn vandaag 26April 2018 :02u16:07

Webmasters: Vivianne Bovijn Borsbekestraat 148 - 9551 RESSEGEM
o.l.v. Tim Van Den Brande