Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

  home massage workshop contact registreerformulier sitemap login  
  VlagNederland VlagFrankrijk  
tim

 

           
  Fotogalerij

Fotogalerij

Agenda

Programma

On-line cursus

 

  Naamloos document

Reiki symbolen algemeen

De klassieke symbolen van het Usui - Reiki - Systeem der natuurlijke genezing ;
beter bekend als 'Reiki' - bekleden een sleutelpositie in deze onvergelijkelijke en unieke traditie.
Zonder deze symbolen en de bijbehorende mantra's is werken met Reiki niet mogelijk.
De spirituele tradities waarin ze zijn ontstaan en ontwikkeld, de kalligrafisch juiste schrijfwijze,
de diverse betekenissen en functie op het gebied van helen,
genezen en spirituele persoonsontwikkeling worden afzonderlijk toegelicht .
De inwijdingsrituelen, noodzakelijk voor de uitoefening van complexe genezingen met Reiki,
zijn gebaseerd op de basissymbolen van het Usui-systeem en laten zich,
zoals dit in de traditie van Reiki gebruikelijk is, steeds opnieuw doorgeven.

Eens je je de Symbolen visueel eigen hebt gemaakt,
worden ze deel van de persoonlijke sessies alsook de basis voor healings op afstand. 
Om de Symbolen bij een healing te gebruiken visualiseer je ze simpelweg,
haal ze voor je geestesoog, teken ze in de lucht met je vinger of met je tong op je gehemelte.

 

SYMBOOL UITSPRAAK BETEKENIS
CHO KU REI

"KRACHTSYMBOOL"

"De Lichtknop"

Het symbool verbindt ons met de Universele Energie. Het draait de energie hoog en opent ons als kanalen van de Reiki energie.

SEI HE KI

"Mentaal/emotionele symbool "

"harmoniesymbool"

Het wordt gebruikt om mentale en emotionele gewoonten te helen die niet langer werkzaam zijn voor je, en emotionele en mentale nood.

HON SHA ZE SHO NEN

"Mentale en Afstands Healing "

"De Brug" of " Bewustzijnssymbool"

Het meest ingewikkelde, maar ook het krachtigste reiki symbool. Dit symbool laat de reiki energie vloeien over de grenzen van afstand, tijd en ruimte heen.

DAI KO MYO

"Usui Master Symbool "

"Het Immens Stralend Licht"

"Schatkamer van het Groot Schitterend Licht" en staat symbool voor een van de Boeddha Wezens en van de staat van "Schatkamer van het Groot Schitterend Licht" en het staat symbool voor een van de Boeddha Wezens en van de staat van Verlichting.

 

Achtergrond van de Usui Reiki Symbolen

De Reiki symbolen (dezelfde als de Shambhala symbolen)
zijn een belangrijk en interessant onderdeel van de Reiki beoefening.
Zij staan ons toe de Energie van Reiki te focussen voor speciale doeleinden.
Er zijn in totaal vijf symbolen in het Usui systeem van Reiki.
Drie symbolen worden bij Reiki 2 gegeven en de twee anderen tijdens Reiki 3.
Er zijn ook nog andere symbolen in gebruik,
maar die zijn geen onderdeel van het Usui systeem.

De Usui Reiki symbolen zijn niet zo mysterieus als dat ze lijken.
Ze zijn gewoon Japanse kanji, dit zijn gewoon Japanse woorden.
Je kunt de betekenis van de symbolen gewoon in het Japans/Engels woordenboek vinden.
De eerste twee symbolen variëren nogal.
De namen van het krachtsymbool en het mentale/emotionele symbool zijn Japans,
ze kunnen ook van sjamaanse afkomst zijn, of een combinatie van Sanskriet en Japans.
Het is gebruikelijk dat Japanse Boeddhisten soms het Sanskriet
met de Japanse kanji combineren in hun heilige geschriften en symbolen.
Het afstandsymbool en het Mastersymbool zijn volledige Japanse kanji,
zowel in naam als in de manier waarop zij worden getekend.

Het is interessant om op te merken dat de naam van het Usui Master symbool
teruggevonden kan worden in "The Encyclopaedia of Eastern Philosophy and Religion"
en daar is vertaald als: 'schathuis van groot stralend licht'.
Er staat ook: een Zen uiting voor iemands eigen natuur
of Boeddha natuur van iemand die bekend is met verlichting.
Dit is een behoorlijk ingewikkelde omschrijving.
Misschien heet het Master symbool zo omdat het ons direct verbinding geeft
met de Meester in onszelf, wat de innerlijke bron is van Reiki.
Ook is het Usui Master symbool een krachtig symbool uit het Zen Boeddhisme,
en iemand kan zich afvragen hoeveel hulp Dr. Usui heeft ontvangen
terwijl hij verbleef bij de Zen Boeddhisten toen hij de Reiki herontdekte.

De bovenstaande informatie geeft aan dat de Usui Reiki symbolen
niet exclusief zijn voor de Usui Reiki.
De symbolen bestonden al voordat Dr. Usui ze ging gebruiken.
Omdat deze symbolen in het Japans zijn is het niet waarschijnlijk dat
Usui ze uit een Sanskriet sutra vond zoals vele menen.
Het is logischer aan te nemen dat Dr. Usui de symbolen ontving
tijdens zijn ervaring op de Koriyama berg,
of dat hij voorkennis had via de Zen Boeddhisten waar hij verbleef.

De symbolen zijn Japans en we weten dat het Master symbool
uit het Zen Boeddhisme vandaan komt, daarom is het waarschijnlijk dat de sutra waar Dr. Usui
van vond dat het de formule van healing bevat eerder Zen Boeddhistisch was
dan een Sanskriet sutra,
al is er wel een Sanskriet sutra die een formulering voor healing heeft.
Als toevoeging wil ik vermelden dat het Usui Master symbool ook voorkomt
in het symbool van de Goshintai, een heilige rol van de Johrei Genootschap.
Dit zijn allemaal zaken om te overwegen.

De Reiki symbolen zijn bovenzinnelijk in het functioneren.
De meeste symbolen hebben een effect op het onbewustzijn
van de gebruiker, waardoor de innerlijke staat verandert.
De Reiki symbolen hebben direct toegang tot de Reiki en signaleren
een verandering in hoe de Reiki Energie functioneert,
onafhankelijk van iemands innerlijke staat.
"Er zijn veel manieren om de Reiki symbolen te activeren.
Je kunt ze activeren door ze met de hand te tekenen,
te visualiseren of door hun naam hardop of in jezelf te herhalen.
Een andere mogelijkheid is om het symbool
met het puntje van je tong op je gehemelte te tekenen.
De intentie is het belangrijkste stuk van de activering
en het is mogelijk om de symbolen zelfs alleen met de intentie te activeren!

Het effect en de kracht van de symbolen worden "geactiveerd
tijdens een Reiki inwijding.
Voor de inwijding worden de symbolen aan de leerling getoond
en is er tijd om het eigen te maken.
Gedurende de inwijding komt de Energie van de symbolen
in de Aura van de leerling en doordringt de geest en het lichaam van de leerling.
Achteraf als de leerling de symbolen gebruikt
zal dezelfde Energie als bij de inwijding worden geactiveerd.
Deze activering van de Reiki symbolen gedurende het inwijdingsproces maakt gebruik
van de stimuli/reactie mechanismen welke een onderdeel zijn van de menselijke geest.
Het Reiki symbool wordt de stimulus en de betreffende Energie
waar het symbool voor staat is de reactie.
Omdat de inwijding geleid wordt door het Hoger Zelf,
dat functioneert op een hoger niveau van bewustzijn,
heeft het stimuli/reactie systeem het niet nodig om steeds weer herhaald te worden
om in werking te worden gesteld.
De activering gebeurt onmiddellijk.

Traditioneel gezien zijn de Reiki symbolen geheim gehouden.
Omdat geheimhouding een weg is van het in ere houden van hun heiligheid
is er ook een metafysische reden voor.
Een van de voordelen om de symbolen geheim te houden tot net voor de inwijding
is om te voorkomen dat de leerling het symbool verkeerd gaat interpreteren.
Als een leerling kennis krijgt van de symbolen voor de Reiki inwijding
is het mogelijk dat Energieën van een lagere trilling kunnen aanhechten
aan het symbool en mogelijk de waarde van het gebruik kunnen reduceren.
Omdat de symbolen geen werkelijke kracht hebben zonder inwijding
is het beter dat ze dus geheim worden gehouden tot de inwijding.

Als aanvulling: als een persoon de Reiki symbolen worden getoond
zonder het voordeel van de inwijding die het versterkt,
zouden zij onjuist kunnen geloven dat zij Reiki hebben en zich niet willen laten inwijden.
Daardoor missen zij de werkelijke ervaring van Reiki
en missen en verliezen zij het voordeel van de helende kracht.

Het valt ook op dat er veel verschillende manieren zijn om de symbolen te tekenen
en als je de symbolen vergelijkt zie je ook verschillen.
Deze verschillen zijn er om verschillende redenen.
Allereerst is het bekend dat Mevr. Takata niet altijd het symbool hetzelfde tekende voor iedere leerling die zij onderwees.
Na haar overlijden was er een samenkomst van alle Reiki Masters die zij heeft ingewijd.
Op deze bijeenkomst vergeleken de Masters hun symbolen.
Het krachtsymbool was over het algemeen wel hetzelfde.
Het mentale/emotionele symbool vertoonde enig verschil,
maar het afstandssymbool was toch wel erg verschillend, vooral de tekens aan de onderzijde.
Zij hebben hun Mastersymbool niet vergeleken.

Deze verschillen kwamen van Mevr. Takata af
Misschien tekende zij de symbolen opzettelijk anders
om een klein onderscheid te maken tussen de leerlingen,
of misschien omdat zij al 30 jaar lesgaf dat ze ze per ongeluk met enig verschil tekende.
Ook is er een verschil in hoe de Japanners de kanji zelf tekenen.
Zo is er bijvoorbeeld het 'blokschrift' of 'vloeiend'.
Maar hoe je het ook tekent het betekent hetzelfde.

Dus vanaf het begin waren er dus al verschillen onderling.
Verschillen waren zeker ook mogelijk omdat de leerlingen
geen kopieën mochten maken van de originele symbolen.
Ze mochten deze alleen uit het hoofd leren.
Als er dan symbolen werden doorgegeven ging dat dus uit het hoofd
en omdat mensen geen perfect geheugen hebben
is het mogelijk dat er verschillen konden ontstaan.

Dit proces ging steeds maar door, elke keer weer meer veranderingen toelatend.
Toch is het verbazend dat de symbolen nog lijken op de originele symbolen.

Nu rijst dus de vraag of er een perfecte of correcte manier is
om de symbolen te tekenen.
Van bovenstaand verhaal kunnen we zelfs zien dat wie ingewijd was door Mevr. Takata,
die ook niet exact de symbolen tekende, dat er geen perfecte manier is van tekenen.
Proefondervindelijk is ook bewezen dat iedereen
die de symbolen bij de inwijdingen heeft ontvangen, merkt dat ze werken.

Dus de kracht van de symbolen komt niet uit het perfect tekenen.
Het komt uit de link die wordt gemaakt tussen het symbool die de leerling ontvangt
tijdens de lessen en de Energie van de inwijding die door de leerling heengaan gedurende de inwijding.
De enig juiste manier van tekenen van de symbolen is de manier
zoals jij het geleerd hebt toen je de inwijding ontving.
Het is de link tussen het symbool en de Reiki Energie
die plaats vindt gedurende de inwijding die het symbool kracht geeft.
Met dit in het achterhoofd geven juist sommige Masters opzettelijk kleine veranderingen
in de symbolen om een onderscheid te maken tot hun manier van inwijden.
De symbolen die jij hebt ontvangen van je Master zijn de juiste symbolen
voor jou om te gebruiken, ook al zijn ze dus iets anders dan die van de anderen.

De Reiki symbolen zijn een bijzonder mooie manier om verbinding te maken met een hogere kracht.
Het gebruik ervan vereist niet dat we moeten kunnen mediteren of jaren van spirituele oefening hebben gedaan.
Hun kracht en effectiviteit wordt ons gegeven door gratie
welke ervoor zorgt dat wij nederig de waarde accepteren die we ontvangen
als geschenk van de Maker.
Wij zijn dankbaar voor de moeite die Dr. Usui en alle anderen hebben genomen
om zo vol liefde dit systeem van healing voor ons beschikbaar te maken.

De traditionele manier om symbolen door te geven
was dat men dit niet op papier zou tekenen en zeker niet mee zou nemen.
Ik denk dat die tijd voorbij is.
Als wij niet toestaan dat onze leerlingen de symbolen mee kunnen nemen,
dan zijn zij binnen no-time vergeten hoe ze getekend moesten worden.
Er zijn al zoveel verschillende vormen van de diverse symbolen in omloop.
Het is bekend dat Mevr. Takata deze symbolen ook al in verschillende manieren tekende.
Ze werken allemaal.

 

 

 

 

@ copyrights www.Sangha-Reiki.com We zijn vandaag 26April 2018 :02u15:34

Webmasters: Vivianne Bovijn Borsbekestraat 148 - 9551 RESSEGEM
o.l.v. Tim Van Den Brande