Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

  home massage workshop contact registreerformulier sitemap login  
  VlagNederland VlagFrankrijk  
tim

 

           
  Fotogalerij

Fotogalerij

Agenda

Programma

On-line cursus

 

  Naamloos document

21 daagse zuiveringsperiode

Na elk van de afstemmingenprocessen in de drie graden zal de leerling gedurende 21 dagen een zuiveringsproces ondergaan.
Ten gevolge van het verhoogde vibratieniveau van het fysieke en etherische lichaam wordt oude,
verdichte negatieve energie 'naar de oppervlakte' gedwongen en losgelaten.
Uit de natuurwetenschappen weten we dat vaste materie niet bestaat.
Alles bestaat uit energie en dus heeft alles een zekere vibratieniveau.
Ook stenen en mineralen zijn van energie gemaakt, ze bezitten simpelweg een lagere vibratiegehalte.
Op analoge wijze hebben negatieve blokkeringen en emotionele,
die in het lichaam en etherische lichamen liggen opgeslagen, een lager vibratiegehalte dan de gedachtegolven
of 'energiepakketjes' die we creëeren wanneer we liefdevolle en positieve gedachten hebben.
Als we ons vibratieniveau verhogen, door vasthoudend een bepaalde spirituele discipline te beoefenen,
zullen we dan ook bemerken hoe veel makkelijker het is,
dank zij het sneeuwballeneffect, een positieve stroom in stand te houden.

Wanneer we een Reiki-afstemming ondergaan zet de plotselinge verhoging van het vibratieniveau
een versneld losser worden van negatieve, verdichte energie in onze systemen in gang;
het gaat om negatieve energie die niet langer kan resoneren met de fijnere vibraties ten gevolge van de afstemming.
Aangezien onze vibratie zo snel wordt aangepast, treedt er een reactie op die het mogelijk maakt dat oude,
opgezamelde emoties en herinneringen worden losgelaten, zodat ze niet de verdere groei in de weg staan.
Hoewel het een plotselinge verandering betreft, gaat er enige tijd voorbij voordat de aanpassingen effectief worden.
De energie heeft om en nabij drie dagen nodig om alle zeven hoofdchakra's te passeren.
Ofschoon de opening van het Reikikanaal tussen het hartcentrum en de kruinchakra ligt,
zijn de centra in het onderste deel even belangrijk en ondergaan een overeenkomstige aanpassing van hun vibratiegraad.

Een aantal van de kenmerkende uiterlijke tekenen die je tengevolge van dit zuiveringsproces
in je leven zou kunnen waarnemen, zijn onder meer uiteenlopende dromen,
'eigenaardige gevoelens' emotionele veranderingen, lichamelijke veranderingen,
zoals ontgiftiging, en het verschijnsel dat een oude gewoonte of een lievelingsgerecht plotseling aan belangrijkheid inboet.
Dat zijn niet meer dan een paar van de mogelijke symptomen van de veranderingen
die op verschillende niveaus van het fysieke en etherische lichaam plaats vinden.
Een aantal reacties kan aanvankelijk onaangenaam zijn,
maar door gewoon 'ja' te zeggen tegen iedere ervaring, ze te accepteren
en ons er niet al te veel zorgen om te maken, zullen al zulke nare reacties vanzelf verdwijnen.

Het is in deze fase ook verstandig de - goede - gewoonte te ontwikkelen om voor het slapengaan
en meteen na het wakker worden jezelf een Reiki-behandeling te geven.
Als je met deze zelfbehandelingen doorgaat nadat het aanvankelijke zuiveringsproces voorbij is,
ondersteun je de vooruitgang van het ontwikkelingsproces en zal je energie steeds verfijnen.
Terwijl je oude, ongewenste gevoelen en concepten loslaat, zult je ontdekken dat een houding van dankbaarheid
op een heel natuurlijke manier je leven komt 'binnenstromen', met als effect dat er op alle gebieden
van je leven een grotere mate van overvloed wordt geschapen.

In de eerste weken na een initiatie van Reiki I, II of III ga je dus een zuiveringsperiode doormaken.
In deze periode stroomt de Universele energie in grote mate in de Sushumna-nadi.
Deze nadi heeft jarenlang relatief stil gelegen en nu vindt er een enorme doorstroom plaats van energie.
Het gevolg is dat deze nadi gezuiverd wordt.
Dit binnenstromen van de Universele energie is niet blijvend.
Stel dat je na een Reiki cursus helemaal niets doet met Reiki, dan neemt de toestroom langzaam af.
Je kunt het later altijd weer terugkrijgen, je blijft namelijk een open kanaal, maar dit zal wel enige tijd in beslag nemen.
Daarom is het ook belangrijk na een cursus veelvuldig met Reiki te werken en ervan te leren.
Zodoende blijft de energie bij je, blijft het stromen en ga je het steeds beter voelen en ervaren. 
De Sushumna-nadi is een kanaal welk loopt van de Kruin-chakra tot aan het Perineum tussen de poeperd en de plasser.
In dit kanaal stroomt onze levensenergie (Prana) en loopt door al onze 7 hoofd Chakra's heen.
Blokkades die wij in ons leven hebben gecreëerd zetten zich voornamelijk in deze Sushumna-nadi vast.


De fysieke zuivering: 
De fysieke zuivering kennen we voornamelijk na Reiki I.
Door de grote mate toestroom van Universele energie in onze Sushumna-nadi zullen veel van de relatief loszittende (kleinere) blokkades wegspoelen. Dit is het uitzuiveren van het kanaal en de verontreiniging verlaat ons lichaam op de natuurlijke manier. De lever, galblaas, blaas, schilklier maar vooral de nieren spelen hier een belangrijke rol in. Om de nieren zijn werk goed te laten doen is het belangrijk extra aandacht hieraan te geven. Binnen het behandelingsplan is dan ook een extra positie voor de nieren opgenomen. De nieren kunnen alleen goed werken als de concentratie verontreiniging/water niet te groot wordt. Anders zet het lichaam de verontreiniging weer vast elders in het lichaam of ontrekt het vocht uit reservoirs zoals de hersenen. Hoofdpijn, misselijkheid, oranje plas en stinkend zweet zijn dan de symptomen. Zorg ervoor dat je ongeveer anderhalve liter extra per dag drinkt om dit te voorkomen. Let daarnaast goed op je voeding:

Niet of zo min mogelijk: alcohol, koffie, (rood)vlees, zwarte thee, koolzuurhoudende frisdrank, suikers, junk-food.
Wel : groene thee of kruidenthee, vis, groente, fruit, natuurlijke producten. 

De fysieke zuiveringsperiode duurt ongeveer 3 weken.


De emotionele zuivering: 
de emotionele zuivering kennen we voornamelijk na Reiki II.
We hebben verschillende blokkades in verschillende gradaties. Sommige blokkades komen voort uit trauma's en zijn zeer emotioneel beladen. We praten er met (bijna) niemand over, soms niet eens met onszelf. We proberen het te verdringen en bouwen er een muur omheen.  Andere blokkades zijn juist heel subtiel en verdwijnen na een paar uur of een paar dagen doordat we het bespreken en het snel verwerken. Daartussen zijn er vele blokkades die losser of vaster zitten.  
Na Reiki II kunnen deze emotionele blokkades vrij komen. Daarnaast merk je dat je heel bewust wordt van je ware ik, je Zijn ofwel je Boeddha natuur. Je zult minder genegen zijn je te laten leiden door de convermatie en het oordeel van andere. De buitenwacht zou dit kunnen zien als egoïsme maar het is meer datgene doen wat voor jou belangrijk is en niet datgene doen wat anderen van je verwachten. Hierdoor laat je steeds meer dingen los, kunnen oude vriendschappen of afspraken verbroken worden omdat je de waarde er niet meer in ziet. 
Het is niet te zeggen hoelang een emotionele zuivering duurt. Hoe lang duurt een verwerkingsproces ? 


Spirituele zuivering:
In je Sushumna nadi stroomt dus je eigen levensenergie of Prana. Deze Prana heeft zich aangepast aan je levenswijze hier op aarde met alle problemen en blokkades die zich aandienen. Deze Prana heeft een veel lagere trillingsgetal (aantal trillingen per tijdseenheid of frequentie) dan de Universele energie die nu binnenstroomt.
Wil je deze universele energie gaan voelen en ervaren, dan is het zaak om je eigentrillingsgetal zoveel mogelijk te verhogen. Hoe kleiner het verschil tussen beiden energieën, des te beter voel je de Universele energie. Veel met Reiki omgaan, maar ook zo zuiver mogelijk Zijn en mediteren leid ertoe dat je trillingsgetal omhoog gaat. Mede hierdoor worden je zintuigen en je waarnemingen scherper. Hoe meer je dit toelaat hoe meer ook het 6e zintuig: intuïtie zich zal laten gelden. En hoe meer je op je intuïtie durft te vertrouwen, hoe zuiverder je spirituele ontwikkeling wordt

.

 

 

 

 

@ copyrights www.Sangha-Reiki.com We zijn vandaag 26April 2018 :02u14:13

Webmasters: Vivianne Bovijn Borsbekestraat 148 - 9551 RESSEGEM
o.l.v. Tim Van Den Brande