Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

  home massage workshop contact registreerformulier sitemap login  
  VlagNederland VlagFrankrijk  
tim

 

           
  Fotogalerij

Fotogalerij

Agenda

Programma

On-line cursus

 

  Naamloos document

125 Waka Gedichten v/d Meiji keizer

De Meiji-keizer regeerde van 1868 t/m 1912 over Japan, in de periode dus dat Mikao Usui leefde.
Deze Keizer schreef 125 gedichten in oud Japanse karakters in de "Waku" vorm.
GYOSEI’ de WAKA gedichten van de keizer Meiji
WAKA of het Japanse gedicht is sedert de achtste eeuw als de ideale dichtvorm in Japan,
later ook wel Tanka of kort gedicht genoemd.
Deze dichtvorm werd al beoefend in de Tempyôperiode (729-749),
de periode ten tijde van keizer Shômu (724-749).
In deze periode nemen ook andere vormen van de kunst,
zoals de boeddhistische beeldende kunst, grootse vormen aan.
Halverwege de Heianperiode (794-1192), als ook de literatuur een hoogtepunt beleeft,
wordt deze dichtvorm zeer populair bij de hofadel en priesters.

Waka waren liefdesverklaringen: aan een persoon, aan de natuur, aan alle aspecten van het leven

De 125 gedichten noemt men Gyosei en zijn geschreven in Waka-vorm.
De Waka bestaat uit 5 lettergrepen voor de eerste lijn.

7 lettergrepen voor de tweede lijn.
5 lettergrepen voor de derde lijn.
7 lettergrepen voor de vierde lijn
7 lettergrepen voor de vijfde lijn.

Deze 31 lettergrepige dichtvorm is heel uniek en wordt beschouwd
als één van Japans belangrijkste originele literaire vormen.

Bij het zingen van de eerste Waka, Awa no Uta, wordt de stem meer helder,
worden de woorden verrijkt , de orde op aarde wordt hersteld en vrede heerst opnieuw.
( Hotsuma- Tsutaee)


Mikao Usui gebruikte deze gedichten tijdens zijn Reiki-bijeenkomsten,
om de aandacht van zijn studenten te richten op datgene wat belangrijk is.
Het is als een soort aanbidding tot de scheppende krachten …
Vader…. Moeder…. binnen de Shinto-kosmologie.

Bij het zingen van de eerste Waka, Awa no Uta,
wordt de stem meer helder, worden de woorden verrijkt ,
de orde op aarde wordt hersteld en vrede heerst opnieuw.( Hotsuma- Tsutaee)

Een paar voorbeelden van Gyosei:
Hemel
De ruime hemel
strekt zich boven uit
zo helder en zo blauw.

Oh, zou ook ons ziel willen groeien
en zo open worden

Pijn-boom
Laat in een stormig wereld
ons mensenhart niet wankelen.
Blijf als de pijnboom
met zijn wortels
diep verankerd in de rots.

Algemeen wordt aangenomen dat de 5 leefregels van Usui
ook gebasseerd zijn op deze 125 gedichten.

1 - De maan
Er verandert veel
Omdat zo veel mensen
Van deze wereld zijn gegaan
Maar de maan in een
Herfstnacht
Blijft altijd dezelfde

2 - De Hemel
Lichtgroen en wolkenloos
De grote hemel
Ook ik zou graag
Zo een geest (Kokoro) hebben
3 - Algemeen
Wanneer ik denk
Aan de onder de hitte lijdende
Boeren in de rijstvelden
Kan ik met zeggen
Dat het beet is
Ook al is dat bet geval

4 - De wind van vallende bladeren
Zo veel regen is nodig
Om de ahornbladeren
Perfect te kleuren
Maar een enkele windvlaag
Blaast ze weg
5 - Algemeen
Begrijp (her leven)
Door naar een steen te kijken
Die door de regen uitgehold (werd).
Houd met vast aan de illusie
Dat er niets verandert
6 - Algemeen
Her is met nodig
Boos te worden op de hemel
Of anderen (voor ons lijden)
verantwoordelijk te stellen
Wanneer ik mijn eigen fouten zie
7 - Algemeen
Er is
Zo veel schuld in de wereld
Maak je daar dus niet
Zo druk om


8 - Vriendschap
Bevriend zijn
Elkaar onze fouten
Kunnen tonen
Is de ware tempel (Kokoro)
Van vriendschap
9 - Een pijnboom op een rots
Stormachtige wereld
Mensenverstand (Kokoro)
Blijf zo stil
Als de pijnboom
Geworteld in de rotsen

10 - De golven
Een moment is het stormachtig
Her volgende stil
De golf in de oceaan
Is eigenlijk
Gelijk aan her menselijk bestaan


11 - Algemeen
Van huis uit
Rijk en zonder persoonlijke
Problemen
Vergeet men makkelijk
Zijn menselijke plichten

12 - Broers en zusters
Soms
Rukt de wind aan her huis
Maar moeilijkheden worden overwonnen
Wanneer de takken (broers en zusters)
Van de boom (familie) in harmonie
opgroeien

13 - De geest (kokoro)
Wat er ook
Gebeuren mag
Ik wens
Dat de geest (op alle niveaus
Grenzenloos (vrij) blijft


14 - Medicijnen
In plaats van veel medicijnen
Te kopen
Kun je beter
Goed voor je (eigen) lichaam zorgen

15 -Algemeen
's Nachts zet
Her zoemen van de muggen
Mij aan het denken:
Aan welke oever
En in welk veld
De soldaten moesten overnachten

16 - Opvoeding
Jonge (Japanse) dames
Studeert vlijtig
En eert (alle) deugdzame mensen
Als jullie leraar


17 - Gevallen bloemen op het water
Het mooiste
Van de langs de vijver bloeiende
bloemen
Is, dat ze zelfs na de val
Op her water blijven drijven
En men hun schoonheid kan
bewonderen

18-Hetglimwormpje voorde maan
De maan onderdak gevend
Weerspiegeld in de vijver
De bescheidenheid van her glimwormpje
Dat zich achter een rietstengel
Verstopt


19 - Een edelsteen
De mooiste edelsteen
Zonder de geringste fout
Kan zijn glans verliezen
Door een stofkorreltje
Als je hem niet verzorgt
20 - Algemeen
Schoolkinderen:
Wedijver niet met elkaar
In plaats daarvan
Ga stap voor stap verder

21 - Gehoorzaamheid (tegenover de ouders)
Hoewel wij
In een drukke wereld leven
Vergeet met
Om je eigen ouders
Te verzorgen

22 - Gras
Hoewel het gras
Er niet al to veelbelovend uitziet
Zou je (ertussen) toch
Geneeskrachtige kruiden kunnen vinden
Als je goed kijkt

23 - Studenten na bet examen
Studenten:
Jullie denken misschien
Dat jullie er Nu eindelijk zijn
Maar: het leren
Stopt nooit
24 - De grasanjer
Bij her zaaien dacht ik
Her is allemaal hetzelfde zaad
Maar nu bloeit ze
In een veelvoud van bloemen
De grasanjer

25 - De waterval
Een steen in de stroom
Versterkt her ruisen
Van die stroom zo zeer,
Dat je her geluid van het stromende
water
Noch van iets anders
Kunt horen

26 - Water
Water is zo flexibel
En past in elk vat
Toch heeft her de kracht
Om door steen heen te boren

27 - Gras
Onwaardige mol
Heeft onder de aarde zijn weg gegraven
En alle wortels
Van de aangeplante planten
Zijn afgestorven

28 - Een oude man
De oude man, die
Op zijn kleinzoon steunend
Mij kwam begroeten
Staat nu
Op eigen benen

29 - Een met modder overdekte boom
Wanneer ik de
Met modder bedekte bomen zie
Herinneren ze mij eraan
Dat er mensen moeten zijn
Die vanaf hun geboorte
In her duister (moeten) leven

30 - Een bezoeker in de sneeuw
Oude man:
Jij die mij komt begroeten
Zonder te wachten
Tot her ophoudt met sneeuwen
Kom alsjeblieft dichter
Bij het vuur

31 - Kalligrafie
Of een letter
Mooi geschreven is
Of niet
Een brief moet toch
Makkelijk te lezen zijn

32 - Ouders
De geest van her ouderschap:
Hoewel
Men ouder wordt
Houden de ouders
Je nog steeds
Voor een kind

33 - Algemeen
Soldaten, die de oorlog ingaan
Laten hun ouders thuis (in zekerheid)
Hoe dapper en vol overgave
Zijn zij
Voor hun vaderland!

34 - Vogels
Vrij vliegende vogels
Aan de grote hemel
Vergeten nooit
Hun thuis
Waarnaar ze op een dag terugkeren
35 -Leren
Je moet het weten
Door de wijze
Waarop kinderen leren
Hoe meet je oefent
Hoe beter je wordt

36 - Dauwdruppels op de anjer
Jonge schoolmeisjes
Op her schoolplein
Zien er net zo fris uit
Als een anjer
Met dauwdruppels

37 - Eerlijkheid
De eerlijkheid
Van her menselijk hart
In deze wereld
Brengt zelfs een vertoornde Godheid
Aan het huilen
38 - Algemeen
Het is gepast
Om van bloemen te genieten
Nadat bet werk gedaan is
Dat gedaan moest worden

39 - Herinnering
De mens kijkt niet
Naar zichzelf
Maar praat alleen
Over anderen
Zo gaat dat in de maatschappij
40 - De bergtop
Zo hoog lijkt de berg
Hij krabt aan de grote hemel
Maar als je met opgeeft
En begint hem te beklimmen
Dan is er een weg

41 - Algemeen
Je moet pas
Iets tegen anderen zeggen
Als je zelf
Hebt nagedacht

42 - Algemeen
Zelfs als alles Wat je denkt
Zich manifesteert
Laat dat dan met naar je hoofd stijgen
En vergeet met bescheiden te zijn

43 - Algemeen
Er valt zo veel te doen
En zoveel om over na te denken
Maar:
Wat je echt kunt doen
Is beperkt

44 - Een pijnboom in de sneeuw
Wanneer de sneeuw
Op de zwakke tak
Van een pijnboom
Steeds zwaarder wordt
Ga er dan been en veeg hem weg

45 - Algemeen
Zij, die in de oorlog zijn gevallen
Opdat hun Vaderland
Voor altijd bestaat
Laat mij jullie namen voor de toekomst
Bewaren

46 - De ventilator
Zelfs in de middaghitte
Komen ze
Mij bezoeken
Laat mij de ventilator
Voor hen aanzetten

47: - De geest
Her is goed zo
In zijn eenvoud
Wanneer het jou
Om her geestelijke (Kokoro) gaat

48 - Herinnering
Span je in
Ook als het zwaar lijkt
Is her mogelijk
Elk doel ter wereld
Te bereiken

49 - Een steunpilaar
Diegene
Die de steunpilaar van de familie is
Moet zich geen zorgen maken
Om kleinigheden

50 - (Ter) Herinnering aan bet gras
(Wees voorzichtig!)
Je hebt misschien
Zonder daar dieper over na te denken
Iets gezegd
En meteen wortelt het zich
In her gezelschap

51 - (Ter) Herinnering aan een boot
Het is eenvoudig
In een boot stroomafwaarts te glijden
Zo gaat het ook in de wereld
Vergeet met
Om het roer te letten

52 - (Ter) Herinnering aan een edelsteen
Alle burgers zeggen
Deze edelsteen Is zo prachtig
Maar er zijn er in feite weinig
Die zonder fouten zijn
53 - Het gevoel op reis
Telkens
Wanneer ik op reis ga
Vraag ik me of
Of ik het leven
Van mijn mensen verstoor

54 - De mensheid
Voor her vaderland
Sla je de vijand
Maar vergeet met
Voor her belangrijkste (thuis)
Te zorgen

55 - Medicijnen
Voor her welzijn van her vaderland
Gaf ik graag
Het elixer van de onsterfelijkheid
Aan de oude man
Die ik graag oud zag worden
56 - De oude mensen
De ouderen
Zouden hun herinneringen
Steeds opnieuw willen herhalen
Maar in hun woorden
Zit iets waardevols verstopt
57 - De avond
Wanneer de zon
Begint te zakken
Treur ik om de dag
Die ik met nietsdoen
Hebt gebracht

58 - Het ouderhart
De voorjaarsdroom van de boeren
Die zich in her afgebrande veld
Inspannen voor hun nakomelingen
Zal met van rustige aard zijn

59 - Medicijnen
De raad van Een eerlijk mens
Is als een goed medicijn
Zelfs voor een gezond
Mens

60 - Algemeen
Zelfs een werkend man
Kan de tijd nemen
Voor datgene
Wat hij werkelijk
Wil doen
61 - Zomergras
Het zomergras
Vertegenwoordigt
De drukke wereld
Men snijdt en snijdt het
En toch komt her steeds weer omhoog

62 - Het verstand
Als her verstand zich ontspant
Het leven probleemloos
Loert er meer gevaar
Dan wanneer je door de vijand
Belaagd wordt

63: - Het smalle pad
Het smalle pad tussen de rijstvelden
Is echt smal
Maar de dorpelingen geven elkaar de ruimte
En gaan zorgvuldig met hun ruimte om
64: - Een rijstveld-huis
De jongen in de oorlog
nu zorgt
een oude man
Voor de rijstvelden
In de bergen
65 - Een dag
Zo graag
Zo ik
Een veriongde geest hebben
Net als
De opgaande zon
66 - De regentijd
Tijdens de regentijd
Is de bovenkant van
De stromatten (tatami)
Vochtig en nat
Dan maak ik me zorgen
Over de huizen van de dorpsbewoners
67 - Een gedachte in een koude nacht
Koude nacht
Ontwaakt uit een droom
Door een donderslag
En ik maak me zorgen
Over de huizen van de dorpsbewoners
68 - Een edelsteen
Je denkt misschien
Dat de kostbare steen
Niet straalt
Omdat je vergeten hebt
Hem op te poetsen
69 - De klok
De ene gaat sneller
De andere trager
Alle klokken
Zijn verschillend van grootte
En hebben andere wijzers
70 - De weg
Het zou beter zijn
Niet de gevaarlijke weg In te slaan
Al denk je misschien
Op die manier
Sneller bij je doel te komen
71 - Algemeen
Je moet bedenken
Wat her juiste tijdstip is
Om verder te gaan
Anders kom je misschien
Op een gevaarlijk pad
72 - Het hart
Het hart van een kind:
Jammer
Op een dag
Vergeten wij
Onze eigen onschuld
Volledig

73 - Het kind
Ik hoop
Dat de jonge bamboe in de tuin
Recht groeit
Maar hij buigt zo bereidwillig
In alle richtingen

74 - Een bloem die op een wolk lijkt Bergkersen
In (volle) bloei
Gelijk wolken
Tussen
Dwergpijnbomen
75 - Huizen in de zomer
Direct naast elkaar
Gelegen huizen in de stad
(Daarin) moet her erg heet zijn
Door de kleine ramen
Kan de wind met naar binnen
76 - Overgave aan de ouders
Je eigen ouders
Met liefde verzorgen
Is het begin
Van de menselijke oprechtheid
77 - Het hart van de ouders
Zelf eenmaal
Ouder geworden
Begrijpt en herinnert
Iedereen
Het ouderhart
78 - De raad, het advies
De les van ouders
Bestaat uit vele kleine dingen
Toch vormt dit de basis
Die je in de wijde wereld
Meeneemt
79 - Woord en gevoel voor bloemen
Berg-kersenbloesems
Bloeien en geuren jarenlang
Zonder ooit te klagen
Hoewel ze zo snel vallen
Nadat ze zich geopend h ebben

80 - Stof
Het is goed
Stof af te nemen
Zodra het ergens ligt
Ook als daaronder
Niets bijzonder verborgen ligt

81 - Leren
Ik heb spijt van
Mijn kinderlijke houding
Dat her leren
Niet de moeite waard zou zijn

82 - De herinnering
Ik pieker over bet leven
Van mijn mensen
Hoe ze leven
Of her nu regent
Of de zon schijnt
83 - De weg
Ver weg - her doel
Maar - als
Je de weg gaat
Die de mensen moeten gaan
Loert er geen gevaar
84 -Algemeen
De tijd vliegt
Als een pijl
Je moet snel werken
Wat je ook
Doet
85 - Een boot in bet net
Wees geduldig
Met her roer
De kleine boot in her riet
Kan zich niet vrij
Bewegen

86 - De weg
Met leren
Kun je stoppen
En opnieuw beginnen
Want de leerweg
Is geen eenvoudige (weg)
87 - Algemeen
Lang op deze wereld te leven
Is niet de moeite waard
Wanneer bet eind van het leven
Zonder vervulling
Bereikt is

88 - Mensen
De dingen zullen misschien niet
Zoals gepland verlopen
Maar naderhand
Wanneer je op je leven terugkijkt
Is alles toch goed verlopen

89 - Het verstand
Op een dag
Waarop wind en golven
Rustig zijn
Moet de stuurman
Erg voorzichtig zijn
90 - De weg
Ook als je trager bent
Dan de anderen
Die met je meelopen
Moet je toch
De goede weg inslaan
91 - Algemeen
Zo veel dauwdruppels
Op de anjer
Zonder ze of te schudden
Zullen de bloemen zich
In onvoorspelbare richtingen buigen
92 - Een Edelsteen
Een edelseen
Uit zo velen
Uit zo'n grote hoeveelheid gekozen
Toch blijft de een od andere
onzuiverheid
Dat ligt in de natuur van deze wereld

93 - Het hart van de ouders
De aard van ouders
Wanneer ouders
Naar hun eigen kinderen kijken
Zien ze ze als klein
Al zijn ze volwassen
En onafhankelijk
94 - Ouders
Vergeet niet
Wat je ouders
Voor je gedaan hebben
Ook als je denkt
Dat je onafhankelijk bent
95 - De mijn
Als daar
Een stralende berg goud lag
Hoe kun je
Het licht dan zien
Zonder je (ervoor) open te stellen
96 - Algemeen
Als je je op een grote
En brede straat begeeft
Pas dan op
De wereld is vol
Hindernissen
97 - Herinnering
Betrokken bij de belangrijke dingen
In deze wereld
Moet men zich
Met ontelbare details
Bezighouden
98 - Het verstand
Grote wijde wereld
In de omgang met anderen
Raakt
Her menselijk verstand
Makkelijk in (de eigen) benauwheid
verstrikt

99 - Oude mensen
Beklaag je niet
Alleen omdat je oud
Bent geworden
Je kunt toch proberen waardig
Met je leeftijd te leven

100 - Hoo fd van de familie
Het gaat de familie goed
Wanneer het hoofd van de familie
Met beide benen
Op de grond staat
Als de draagbalk van het huis
101 - Herinnering
Ik bestuur bet land
Zodat men her een goed land vindt
En ik doe mijn best
Om mijn mogelijkheden maximaal te
benutten
102 - De leraar
Zelfs wanneer je op een bepaald gebied
Specialist bent geworden
Vergeet dan met
Wat je leraar je
Gegeven heeft
103 - De krant
Zo veel mensen
Lezen de krant
Daarom moet men niet over alledaagse
Maar over belangrijke zaken
Schrijven
104 - Jammer
Zelfs wanneer de bron
Zuiver en helder is
Wordt her water smerig
Wanneer her een vervuild riool instroomt
105 - De koe
De koe struikelt met
Omdat ze geen haast heeft
Ook met wanneer de kar
Meer gewicht heeft
Dan zij trekken kan
106 - De God van hemel en aarde
Diegene
Die tegenover
De onzichtbare God
Niet verlegen is
Heeft de waarheid
In zijn eigen hart gevonden

107 - Algemeen
Beklaag je met
Wanneer de dingen
Niet zo gaan als gepland
Maar kijk
Naar je eigen luiheid
108 - Vrienden
De waardevolste kracht
Op deze wereld
Is goede vriendschap
Waarmee wij elkaar wederzijds
Steunen
109 - Een oude pijnboom
Duizendjarige pijnboom
In de tuin
Ik wil je helpen
Om lang te leven
Met al mijn goede zorgen

110 - De boeren
De dorpsbewoners
Die hun rijstvelden
In de bergen verzorgen
Hebben geen rust
Tussen het zaaien en oogsten
111 - De pijnboom
De pijnboom
Die met geduld
In storm en sneeuw
Groeit
Lijkt mij waardevoller (dan andere)
112 - Ons land
Ga door met goed doen
En laat het slechte achterwege
Laat ons dit land
Net zo goed
Als alle andere maken
113 -Algemeen
Hoewel
Welbekend
In deze wereld
Blijf toch
Een bescheiden mens

114 - De slak
Wat gebeurt daar
Buiten
Zo komt de slak
Uit zijn huis
Om te kijken

115 - De weg
Bevind je je
Op de juiste weg
Dan kan geen gev aar
Ter wereld
Jou deren
116 - De schat
Werk hard
Cultiveer je talent
En w ord onafhankelijk in de wereld
Zo zal dat talent
Jouw schat worden

117 - Studenten
Zelfs wanneer de wereld
Niet rustig, maar luidruchtig is
Moet een student
Met een rustig hart niet van zijn
Levenspad afwijken

120 - (Spirituele) oe fening
Her is erg moeilijk
De mensen op deze wereld
Te leiden
Tenzij
Je streeft
Naar een hoger doel

121 - Verklaring van de juiste denkwijze
Aan de andere kant van de oceaan
En in alle richtingen
Zijn alle mensen voor mij
Broers en zusters
Wat is de zin van oorlog
Op deze wereld

122 - Algemeen
Daar ligt ze
De tuinanjer
Door de stroming
Naar de oever van de rivier gespoeld
Bloeit ze nog steeds...

123 - (Kinder) spel
Zelfs wanneer je
Een spel vindt
Dat je leuk vindt
Verwaarloos dan niet
De belangrijke zaken
In je leven
124 - Algemeen
Kijk vaak
Naar jezelf
(Want) zonder dat je het bemerkt
Zou je kunnen verdwalen
En fouten maken

125 - De spiegel
Ik zou mezelf
Steeds mooier
Moeten oppoetsen
En het andere
Helder stralende hart
Als spiegel moeten gebruiken

.

 

 

 

 

 

@ copyrights www.Sangha-Reiki.com We zijn vandaag 26April 2018 :02u14:31

Webmasters: Vivianne Bovijn Borsbekestraat 148 - 9551 RESSEGEM
o.l.v. Tim Van Den Brande