Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

  home massage workshop contact registreerformulier sitemap login  
  VlagNederland VlagFrankrijk  
tim

 

           
  Fotogalerij

Fotogalerij

Agenda

Programma

On-line cursus

 

  Naamloos document

De Drie Graden Binnen REIKI

Usui Reiki Ryôhô bestaat uit drie graden.
Elk van deze graden eindigt op -den. Het is Japans voor "leren" of "onderwijs".

Usui Sensei gebruikte oorspronkelijk geen gradatiesysteem in zijn onderwijs. Het was op aandringen van zijn omgeving dat in 1923 een gradatiesysteem werd geïntroduceerd. Studenten studeerden gewoon bij hem en ze kregen andere technieken aangeboden naarmate ze verder groeiden op hun spirituele pad.

De graden die vandaag de dag in de Usui Reiki Ryôhô Gakkai aangeboden worden, zijn:
Shoden,
Okuden Zenki,
Okuden Kôki,
Shinpiden.
Daarnaast kenden de Japanners Shihan: de uitvoerend leraar/mentor en begeleider.

Shoden :eerste graad

Zijn onderwijs richtte zich op dit niveau uitsluitend op zelfhealing en begon met:
1. het ontvangen van Reiju. Als iemand voortdurend bleef oefenen zou hij/zij regelmatig Reiju ontvangen om het kanaal te openen en te zuiveren, er was geen bepaalde aantal of tijdsduur ermee verbonden.

2. hij leerde ze de Affirmaties/Leefregels en hoe deze in de dagelijkse praktijk toe te passen. Usui Sensei raadde zijn studenten aan om 's morgens én 's avonds de affirmaties te reciteren of te zingen en in hun hart te overpeinzen. Het was dus niet voldoende om eenmalig Reiju te ontvangen. Voor je eigen spirituele groei zou je zoveel mogelijk Reiju's ontvangen, veel mediteren, jezelf behandelen en uiteraard de leefregels naleven. Dit was de ware 'Usui's Reiki Methode voor het Verbeteren van Lichaam, Geest en Ziel'.

3. het zingen van Waka Poëzie om de geest te zuiveren en in de juiste stemming te komen als voorbereiding op de meditatie. De Japanse 'Waka poëzie' of 'Gyosei' is een zeer oude vorm van dichtkunst en bestaat uit korte verzen in een vaste vorm van 5-7-5-7-7 lettergrepen ( totaal 31 lettergrepen). In 'Usui Reiki Hikkei' zijn als mentale voedsel 125 verzen, de Meiji keizer toegeschreven Waka Poëzie, bijgevoegd.

4. Kenyoku - een zelfzuiverend routine, die voor en na de meditatie werd toegepast en Joshin Kokyoho een zuiverende ademhalingsoefening (beide zijn onderdelen van Hatsureiho).

5. Het aanleren van de Hara definierende meditatie-oefening - ''Makoto no Kokyo''. Deze is een van de belangrijkste meditatie-oefeningen. Makoto no Kokyo werd in Japan sedert de 8ste eeuw beoefend, maar is veel ouder - mogelijk ca 2000 jaar oud. Binnen Shoden wordt er niet gewerkt met mantra’s (jumon) of symbolen (shirushi).

Wat doet een shoden inwijding?

Bij Shoden (Reiki I) wordt de verbinding met de Universele energie herstelt middels de initiaties. Tijdens die initiaties wordt het Kruin-Chakra en het 3 e Oog Chakra heropend en verbonden met het Hart Chakra, de handen en de voeten. Dit is blijvend. Je kunt daarna de Universele energie ontvangen en doorgeven. Tevens wordt het trillingsgetal van jouw Prana verhoogt richting de trilling van de universele energie die je nu kunt ontvangen. Dit is niet blijvend.

Door het verhogen van de trilling onderga je een zuiveringsperiode van ongeveer 21 dagen. Vergelijk het met een kraan die je lang niet meer gebruikt hebt. Als je hem weer aansluit is het allereerste water vies en verontreinigd. Wat je nu zelf moet doen is deze trilling hoog zien te houden. Dit kan door veel met Reiki bezig te zijn. Elke holistische beoefening is goed om je eigen trillingsgetal te verhogen en hoog te houden. Tijdens dit verhogen van je trillingsgetal begint je Prana én de Universele energie opnieuw te stromen vanuit je Kruin-Chakra door de Sushumna Nadi naar je Perineum (basis-Chakra) en vandaar uit naar het gehele lichaam. Hierdoor worden al deze Chakra's opnieuw geactiveerd. Shoden behoort uit 4 initiaties te bestaan. Tijdens een Shoden cursus zit naast de initiaties ook een workshop waar je onderwezen wordt wat je nu met Reiki allemaal kunt doen.

Na een Shoden cursus ben je in staat de Universele energie te ontvangen en door te geven.

Bij Shoden leer je Reiki geven middels een stappenplan. Een prachtig en tevens vervaarlijk instrument. Prachtig omdat het zo enorm eenvoudig is. Reiki geven en voelen dat je het geeft is een proces welk op intuïtief niveau plaatsvindt. Ratio is killing voor het intuïtieve proces. Het is dus belangrijk zo weinig mogelijk te rationaliseren bij het geven van Reiki. Toch zal dat zeker in het begin snel gebeuren; 'waar leg ik mijn handen, doe ik het wel goed, moet ik niet naar een andere positie...' Het stappenplan verteld je stap voor stap uit waar je handen neer te leggen, hoe lang en waarom. Het enige wat je hoeft te doen is voelen. Voelen hoe de Reiki voelt, hoe het stroomt, voel en raak gewend aan dit voelen (zie het Reiki boekje). Daarnaast raak je alle belangrijke posities (organen, processen en Chakra's) aan.

Let wel blijf niet te lang hangen in dit stappenplan. Reiki is een intuïtief proces, ga het dan ook zo snel mogelijk vanuit je intuïtie benaderen. Alleen vanuit je Intuïtie leer je de diepere kern van Reiki kennen als spirituele leer.

Richting geven aan Reiki

De Universele energie heeft dus meerdere subenergiën in zich. Het is mogelijk om zowel met de Universele energie als met de verschillende subenergiën te 'spelen'. Het is mogelijk dit te sturen naar een bepaald onderdeel van het holistische lichaam. Het gemakkelijkst gaat dit sturen met de Reikisymbolen welk je bij Okuden leert.

Na Shoden heb je nog geen symbolen, dus hoe moet je nu sturen ? Juist om die reden is Shoden gericht op het fysieke lichaam. Begin bij jezelf door jezelf te behandelen. Jij weet als geen ander waar je pijnen zitten. Bewust of onbewust, maar je weet het. Zodoende kan jij voor jezelf de energie sturen naar die plekken waar het hardst nodig is. Vervolgens kun je je partner of vrienden en familie behandelen. Doordat je ze goed kent, weet je ook redelijk waar hun pijnen zitten. Lastiger wordt het als je onbekenden gaat behandelen. Je kunt ze heel goed behandelen, maar het richting geven wordt steeds moeilijker. 

Reiki heeft naast het behandelen ook zijn effect op je verdere leven. Je voedselpatroon kan veranderen, je gedachten-maalstroom rustiger, je gehechtheid minder, interesses in het spirituele verruimen zich, je krijgt een beter waarnemingsvermogen, emoties kan je beter een plaats geven. Dit zijn allemaal aanwijzingen dat je reeds in het voorstadia van Okuden zit.

De 1e graad van Usui-Reiki of Shoden kan op 2 manieren ontvangen worden; individueel of in groepsverband;

Individueel:
Bij de individuele cursus is de cursus 1 op 1 (leraar/leerling) maar het is ook mogelijk om samen met een vriendin of familielid een individuele cursus aan te vragen. De cursus wordt op 1 dag gegeven met de mogelijkheid op een terugkomdag. Deze data bepalen we samen en kan op elke dag van de week. Een dergelijke dag duurt van 9:30 tot + 17:00 uur en is inclusief uitgebreid cursusboek, lunch, certificaat, mogelijk om altijd vragen te stellen/mailen, gratis oefenavonden.

In groepsverband:
Ongeveer elke maand wordt er een Reiki I cursus in groepsverband gegeven.
Deze groepen bestaan uit maximaal 6 personen. 
Beide dagen duren dan van 9:30 tot + 16:00 uur en is inclusief uitgebreid cursusboek, lunch, certificaat, mogelijk om altijd vragen te stellen/mailen, gratis oefenavonden.

Reiki I

Okuden :tweede graad

Okuden is het tweede niveau in Usui Reiki Ryôhô.
Okuden is letterlijk vertaald: Verborgen Tweede Niveau.

Wanneer de leraar tevreden was met de vooruitgang van de student kreeg deze nieuwe oefeningen om verder mee te werken.
Deze oefeningen omvatten veel meditatie-oefeningen en waren zeer spiritueel van aard. Aan elke oefening werd minstens 5 tot 6 maanden gewerkt.
Van de circa 1500 - 2000 mensen Usui Sensei heeft onderwezen, zijn er amper 40 - 50 die Okuden hebben voltooid.

Bij de Oku-den Zenki graad :
kreeg de student meditatieoefeningen die hem zouden helpen de Aarde-energie en de Hemelse-energie te begrijpen en aan te voelen.
De energie van de Aarde: Healing van het fysieke lichaam, zich te vereenzelvigen met de aarde.
De energie van de Hemel: Healing van het etherische lichaam. Verhoogt het bewustzijn, de intuïtie en de psychische vermogens.

Oku-den Koki: Healing op afstand.
Dit is waarschijnlijk de belangrijkste deel van Usui's onderwijs. Dit was een heel speciale methode en werd volledig afzonderlijk van het Zenki niveau aangeleerd.

Bij Okuden krijgt je twee inwijding waarbij het Susjumna kanaal voor zover mogelijk verder geopend wordt en je trillingsgetal verder verhoogt wordt.  Waar Shoden op het fysieke lichaam is gericht, zo is Okuden op het emotionele en mentale lichaam gericht. Volgens Mikao Usui is je spirituele staat of je eigen trillingsgetal mede bepalend in hoeverre jouw kanaal open en gezuiverd wordt.  Voor de één zal dat 60 % zijn, voor een ander 70 %. Wat ook bepalend is, is in hoeverre jij als mens bezig bent jouw spiritualiteit te beleven en in hoeverre je dit in een holistisch plaatje past.

Bij Okuden is het niet alleen meer Universele energie ontvangen en doorgeven. Voeding, bewustwording en bewustzijn, leefgewoonten worden tevens belangrijk. Mikao Usui heeft dit opgeschreven als zijn 5 leefregels. De Reikisymbolen worden getoond en uitgelegd hoe je ermee kunt werken. Eén van de mogelijkheden is de brug, het sturen van Reiki over afstand of tijd. Bij Shoden heb je al geleerd hoe de energie te sturen, nu krijgt dit een geheel andere dimensie.

Okuden richt zich voornamelijk op het emotionele en mentale lichaam. Daarom is de zuiveringsperiode niet vast te stellen. Hoe lang duurt een verwerkingsproces, hoelang doe je erover om van een angst af te komen ? dat is niet te zeggen. Daarom is het heel verstandig bij Okuden Reiki te integreren in je gehele bestaan waaronder je gezin. Als je als moeder Okuden gaat volgen, dan is het verstandig dat de rest van het gezin klaar staat als je in je zuivering zit. Je kan veranderen, opener worden, eerlijker. En dat is schokkend voor jezelf en je omgeving. Naast een intensiever contact met Reiki en de universele energie heb je ook de symbolen meegekregen. deze symbolen kunnen de energie sturen. Begin weer bij jezelf en oefen, oefen, oefen en oefen. Experimenteer met de symbolen, mediteer op de symbolen, teken ze, schilder ze, werk met ze en leer wat de symbolen met JOU doen.  Dit kan jaren duren. Geef en gun jezelf die tijd.
Haal ook weer eens het Reiki boekje uit de kast.
Nieuwe gewaarwordingen zul je gaan waarnemen. Het stappenplan welk je bij Reiki I geleerd hebt is nu echt verleden tijd. Dit stappenplan leert je om de energie te gaan voelen en te ontdekken waar de belangrijkste posities op het lichaam zitten, zowel fysiek als etherisch. Nu dit duidelijk is ga je op een geheel andere manier Reiki geven. De Japanse Reikitechnieken zijn allemaal bedoelt om je eigen intuïtie te sterken en zodoende veel meer vanuit de auralagen Reiki te gaan geven. Ook zal je gaan ontdekken dat Reiki een heel mooi te combineren is met massage, bachbloesems, etherische olie, edelstenen, klankschalen, etc. Experimenteer hiermee en volg ook hierin je intuïtie.

De 2e graad van Usui-Reiki kan op 2 manieren ontvangen worden; individueel of in groepsverband;

Individueel:
Bij de individuele cursus is de cursus 1 op 1 (leraar/leerling) maar het is ook mogelijk om samen met een vriendin of familielid een individuele cursus aan te vragen. De cursus wordt op 1 dag gegeven met de mogelijkheid op een terugkomdag. Deze data bepalen we samen en kan op elke dag van de week. Een dergelijke dag duurt van 9:30 tot + 17:00 uur en is inclusief uitgebreid cursusboek, lunch, certificaat, mogelijk om altijd vragen te stellen/mailen, gratis oefenavonden.

In groepsverband:
Ongeveer elke 2 maanden wordt er een Reiki II cursus in groepsverband gegeven. Deze groepen bestaan uit maximaal 6 personen.  Beide dagen duren dan van 9:30 tot + 16:00 uur en is inclusief uitgebreid cursusboek, lunch, certificaat, mogelijk om altijd vragen te stellen/mailen, gratis oefenavonden.

Reiki II

Shinpiden :derde graad Shinpiden of de Mystery -teachings.

Shinpiden is de derde en laatste graad in Usui Reiki Ryôhô. Het is het niveau van de Reikileraar/lerares. Het Shinpiden onderwijs omvatte 7 verschillende niveaus. Na de verschillende stappen in zijn spirituele evolutie bereikte de student uiteindelijk de voorlaatste stap "Reiju" - "het verenigen van Geest en Ki". Op dit niveau leerde de student de techniek om de energie op anderen over te dragen. De allerlaatste stap is een nooit eindigend levenslange evolutie en voortdurend bijleren. Weinig mensen hebben de hoogste niveaus van Shinpiden, het "Diepe Mysterie", bereikt.
NB. De term "Shinpiden" werd gebruikt om aan te tonen op welk niveau een student is aan het leren, maar het betekent niet noodzakelijk de voltooing ervan.

Shinpiden: derde graad (A)
Shinpiden vormt samen met Shihan het Reiki III traject. Bij Shihan leer je om cursussen te geven en alles wat daar bij komt kijken. Je wordt dus een leraar, of master, van Reiki. Maar voor leraar te worden voor anderen moet je eerst leraar worden voor, van en over jezelf. Dat traject heet Shinpiden en is het meest persoonlijke onderdeel binnen het gehele Reiki traject. Je bent reeds ingewijd op het fysieke, emotionele en mentale niveau. Het is je duidelijk geworden hoe ziekte, zwakte en aandoeningen op het fysieke niveau veroorzaakt worden door de blokkades welk op het emotionele en/of mentale niveau huizen. Dit inzien en vervolgens er naar handelen zuivert ons op het aardse niveau. Als dit zijn balans heeft gevonden wordt het tijd om het aardse niveau te verenigen met het spirituele niveau. Wederom zal je een zuivering krijgen op fysiek, emotioneel en mentaal niveau, maar nu niet in relatie met elkaar maar in relatie met het hogere, het spirituele. Juist omdat het een zo'n individueel proces is, is het lastig er veel meer over te vertellen. Bij deze graad krijg je 1 initiatie welk 3 maal herhaald wordt.

Shihan: derde graad (B)
Pas als je op fysiek, emotioneel en mentaal niveau een stevige balans hebt gevonden middels Shoden en Okuden, en als dit aardse niveau zijn relatie heeft gevonden met het spirituele niveau kan het tijd worden om je eigen kennis, ervaring en wijsheid over te gaan dragen aan anderen. Dit wordt Shihan genoemd, het mastertraject binnen Reiki. Omdat je leert om andere op te leiden binnen Reiki is dit een beroepsopleiding welk doorgaans een jaar in beslag neemt. Naast kennis zijn ervaring en intuïtie de belangrijkste onderdelen van de opleiding. Kennis in het aanleren van alles wat met Reiki te maken heeft. Niet iedereen komt om eenzelfde reden Reiki volgen, dus is het onmogelijk om een standaard Reikicursus te schrijven en deze telkens te geven. Elke cursus is anders, elke cursist is anders en alle vragen zijn anders. Hier moet je volledig op voorbereid zijn. Daarnaast moet je heel veel ervaring gaan opbouwen in behandelingen, stages en beantwoorden van vragen en schrijven van cursusmateriaal. de intuïtie wordt gesterkt middels meerdere meditaties welk je meekrijgt om te gaan beoefenen. Shihan is een zeer intensief traject waarbij meerdere subtrajecten, fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel/karmisch, kennis, ervaring en intuïtie dwars door elkaar heenlopen. Bij deze graad krijg je 1 initiatie welk over een grote periode minimaal 3 maal herhaald wordt.

Reiki III

 

 

 

 

@ copyrights www.Sangha-Reiki.com We zijn vandaag 26April 2018 :02u16:23

Webmasters: Vivianne Bovijn Borsbekestraat 148 - 9551 RESSEGEM
o.l.v. Tim Van Den Brande