Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

  home massage workshop contact registreerformulier sitemap login  
  VlagNederland VlagFrankrijk  
tim

 

           
  Fotogalerij

Fotogalerij

Agenda

Programma

On-line cursus

 

 

DE VIER INZICHTEN

"Wie waren de Tolteken?"

De Tolteken waren"wijze, geleerde mannen en vrouwen" wonende in het zuiden van Mexico. Het waren wetenschappers en kunstenaars die een samenleving hadden gevormd om de spirituele kennis en praktijken van de oude wijzen te onderzoeken en te behouden. Ze kwamen als naguals of leermeesters en studenten bijeen in Teotihuacan, de oude piramidestad buiten Mexico-Stad die bekendstaat als de plaats waar "de mens God wordt". De esoterische Tolteekse wijsheid bleef bewaard en werd generaties lang van geslacht tot geslacht doorgegeven door naguals . Deze kennis komt voort uit dezelfde wezenlijke waarheid waarop alle heilige esoterische tradities over de hele wereld gebaseerd zijn. De Tolteekse wijsheid kan men het beste omschrijven als een wijze van leven die opvalt door een directe toegang tot geluk en liefde.

"De Drie Tolteekse fundamentele meesterschappen."

Het eerste is meesterschap in bewustzijn....
Het tweede meesterschap in transformatie
Het derde meesterschap in liefde. Meesterschap in liefde is het resultaat van de eerste twee meesterschappen.

Vanuit Tolteeks perspectief komt alles voort uit liefde. Liefde is het Leven zelf. Wanneer we liefde meester worden, dan zijn we verbonden met de Geest van het Leven die door ons heen gaat. Wij zijn niet langer het lichaam, de geest, of de ziel; we zijn liefde. Dan is elke actie die we ondernemen een uitdrukking van liefde, en liefde in actie kan alleen geluk voortbrengen. Wanneer we bewustzijn, transformatie en liefde meester worden, dan zijn we verbonden met onze eigen goddelijke natuur en worden we één met Spirit. Dit is het doel van de Tolteken. "De Vier Inzichten"
De vier Inzichten zijn tools die tot onzer beschikking worden gesteld om de fundamentele meesterschappen waar te kunnen maken.

Het eerste inzicht:
Wees onberispelijk in je woorden "Observeer eens hoe vaak je roddelt over degene van wie je het meeste houdt om steun van anderen voor je standpunt te krijgen." Doch jouw mening is niet meer dan alleen maar jouw zienswijze. Jouw mening komt voort uit jouw overtuigingen, jouw eigen ego, jouw persoonlijke droom. Als we onberispelijk in onze woorden worden, zal onze geest geleidelijk worden gereinigd van al het emotionele gif en zullen we dus anders gaan communiceren in onze relaties.

Het tweede inzicht:
Vat niets persoonlijk op "Maak er een gewoonte van niets persoonlijks op te vatten, besef dat je geen belang hoeft te hechten aan wat anderen doen of van je zeggen of van je denken." Je zult alleen op jezelf moeten vertrouwen om tot verantwoorde keuzes te komen. Je bent nooit verantwoordelijk voor wat anderen doen, je draagt alleen verantwoordelijkheid voor jezelf. Als je dit begrijpt en dingen niet meer persoonlijk opvat, kun je nauwelijks meer worden geraakt door de willekeurige meningen of daden van anderen.

' Het derde inzicht:
Ga niet uit van veronderstellingen "Bijna alle drama's en verdriet in je leven worden veroorzaakt door uit te gaan van veronderstellingen en het persoonlijk opvatten van woorden en daden." Omdat we iets niet begrijpen, gaan we iets bedenken van wat het eventueel zou kunnen betekenen, en als de waarheid aan het licht komt dan blijkt onze veronderstelling nergens op te slaan. Daarom is het altijd beter om vragen te stellen dan om uit te gaan van veronderstellingen.

Het vierde inzicht:
Doe altijd je best De eerste drie inzichten zullen pas dan werken wanneer je altijd je best doet. Verwacht niet dat je altijd in staat zult zijn onberispelijk in je woorden te zijn.Je vaste gewoontes zijn zó ingeslepen in je geest, dat het je niet altijd zal lukken. Maar je kunt je kunt wel je uiterste best doen om onberispelijk in je woorden te wórden. Verwacht evenmin dat je nooit meer iets persoonlijk zult opvatten, maar doe je best hiervoor. Verwacht ook niet dat je nooit meer van een veronderstelling zult uitgaan. Doch probeer het.. "oefening baart kunst ". De Vier Inzichten is een boek geschreven door Don Miguel Ruiz.

 

 

 

 

@ copyrights www.Sangha-Reiki.com We zijn vandaag 26April 2018 :02u14:49

Webmasters: Vivianne Bovijn Borsbekestraat 148 - 9551 RESSEGEM
o.l.v. Tim Van Den Brande